Flytta dig till innehållet

Välfärdsområdena har självstyre i sitt område, och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden i Finland. I Helsingfors ansvarar stadsfullmäktige för välfärdstjänsterna. Välfärdsområdesfullmäktige bestämmer om ordnandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med ingången av år 2023. 

Varje välfärdsområdesfullmäktige beslutar själv om sin storlek, men i det första välfärdsområdesvalet i januari 2022 valde man det minimiantal ledamöter som fastställs i lagen om välfärdsområden. Mellersta Österbottens välfärdsområde är det minsta i Finland. I det första välfärdsområdesvalet valdes det minimiantalet det vill säga 59 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktiges första mandatperiod i historien inleddes 1.3.2022.