Socialservice ➔ De arbetslösas tjänster ➔

Aktiveringsplan

En aktiveringsplan är en plan som utarbetas för en person som har varit arbetslös under en lång tid, och dess mål är att förbättra hans eller hennes sysselsättningsmöjligheter och livskompetens.


Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska en aktiveringsplan utarbetas i samarbete. Samarbetet görs av kommunen /samkommunen, arbets- och näringsbyrån och den arbetslösa klient som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. Aktiveringsplanen är resultatet av denna gemensamma planering och utgångspunkten för de tjänster som ska ordnas.

Den arbetssökande har rätt och skyldighet att delta i utarbetandet av aktiveringsplanen. Man kan be om utarbetande av aktiveringsplan hos samkommunen Soite eller arbets- och näringsbyrån.


Aktiveringsplanen kan innefatta

  • olika social- och hälsovårdstjänster
  • arbets- och näringsbyråns service som främjar sysselsättningen
  • utbildning och rehabilitering
  • rehabiliterande arbetsverksamhet


Aktiveringsplan för en klient under 25 år

  1. för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan och som på grund av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar under de senaste 12 kalendermånaderna,
  2. för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan och som har fått arbetslöshetsdagpenning under en dagpenningsperiod på 500 dagar, eller
  3. vars huvudsakliga försörjning under de senaste fyra månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet.


Aktiveringsplan för en klient som fyllt 25 år 

En aktiveringsplan ska utarbetas för en arbetslös som har fyllt 25 år och för vilken det utarbetats en sysselsättningsplan tidigare och

  1. som efter dagpenningsperioden på 500 dagar har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar på grund av arbetslöshet, eller
  2. vars huvudsakliga försörjning under de senaste 12 månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats ut på grund av arbetslöshet.


Kontaktuppgifter

Karleby

Kundbetjäningsnummer
tfn 06 826 3030
mån-fre kl.  9 - 14


Halso, Kaustby och Vetil  

Ledande socialarbetare
Minna Niemistö

tfn 040 804 5700 


Kannus 

Torikuja 3, 69100 Kannus


Toholampi ja Lestijärvi

Lampintie 5, 69300 Toholampi

Byråsekreterare
tfn 040 804 4900

Socialarbetare
Sinikka Asiala

tfn 040 804 4700  


Socialarbetare
Titta Kolppanen
tfn 040 804 2700 


Socialhandledare
Siiri Salonen
tfn 040 804 2320


Perho

Socialhandledare
Sirpa Mäkelä
tfn 040 804 3700