Hälsotjänster ➔ Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten

Ett hjälpmedel är en apparat eller ett redskap för att stödja funktionsförmågan. Hjälpmedel behövs när det blivit svårare att klara sig i vardagen och att delta i vardagen hemma eller i någon annan miljö.  Situationen kan bero på en sjukdom, ett handikapp eller åldrande.

Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av klienten, av en närstående eller av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som känner klienten. Det individuella hjälpmedelsbehovet antecknas i en vård- och rehabiliteringsplan eller serviceplan. Bedömning av hjälpmedelsbehovet görs och ett utlåningsbeslut fattas alltid individuellt. När det gäller personliga hjälpmedel som blir en klients egna gör man en betalningsförbindelse.

Vid hjälpmedelscentralen görs individuella och krävande bedömningar. Där sköts också beslutsfattandet, utlåningen och servicen i fråga om hjälpmedel förknippade med dessa bedömningar. Utlåningsställena sköter bedömningen i fråga om och utlåningen av de bashjälpmedel som det finns störst behov av. 

Hjälpmedelstjänsten och hjälpmedlen är avgiftsfria för en klient.
Hjälpmedlen utlånas för bestämd tid och de måste återlämnas genast när de inte längre behövs. Hjälpmedlet kan lämnas tillbaka till vilket utlåningsställe i området som helst.

Utlåningsverksamhet utan tidsbeställning

När det är fråga om bashjälpmedel för rörelse eller hygien kan en klient hämta det hjälpmedel som behövs från hjälpmedelsutlåningen. Du kan låna bashjälpmedel i Kannus, Tunkkari, Perho, Kronoby, Toholampi och vid hjälpmedelscentralen i Karleby utan tidsbeställning under överenskomna öppettider. En klient kan söka sig till vilket utlåningsställe som helst oberoende av kommungränserna.

Individuell bedömning av behovet samt provning med tidsbeställning

Det finns flera alternativ för var en mer omfattande, helhetsinriktad bedömning av funktionsförmågan och hjälpmedelsbehovet kan göras. Den kan göras vid hjälpmedelscentralen, hemma, på daghem/i skolan eller på arbetsplatsen, t.ex. när det är fråga om aktivrullstolar eller hjälpmedel för barn. Bedömningarna görs enligt tidsbeställning liksom också mätningar och provningar förknippade med individuella hjälpmedel, t.ex. ortoser.


Kriterier för att få hjälpmedel

Besluten om att lämna ut hjälpmedel för medicinsk rehabilitering som baserar sig på individuell bedömning styrs av gemensamma riksomfattande grunder. I situationer som kräver särskilt övervägande fattas beslutet om att lämna ut hjälpmedel av hjälpmedelsarbetsgruppen. I den deltar en fysioterapeut, konditionsskötare och hjälpmedelstekniker från hjälpmedelsenheten, en rehabiliteringsplanerare, ansvarsområdeschefen och vid behov rehabiliteringsöverläkaren.

En klient har rätt att förbjuda behandlingen av sitt ärende i arbetsgruppen. Då fattas beslutet av ansvarsområdeschefen.


Kontaktuppgifter

Hjälpmedelscentralen
Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
t-flygeln (ingång B3), vån. 00
Guidekarta


Utlåningen är öppen
mån, tis, tors kl. 12-16,
fre 12-14, ons stängd

Telefontid 
mån-tors kl. 9-16, fre kl. 9-14
tfn 040 806 5598


Med tidsbeställning:
Barnens hjälpmedelstjänst
tfn 0400 145 520

Hjälpmedel vid synnedsättning
tfn 040 653 4312

Eldrivna rörelsehjälpmedel och hjälpmedel  för hantering av omgivningen
tfn 0400 145 512

Hjälpmedel vid hörselnedsättning
tfn 06 826 4280

Andningshjälpmedel
tfn 0400 145 512


Utdelning av vårdmaterial i fråga om andningshjälpmedel
Kannus mån kl. 11.30–13.30
tfn 040 804 2080
Tunkkari med tidsbeställning tisdag, onsdag och torsdag 
tfn 040 804 5060    

Kannus hjälpmedelsutlåning
Lopotinkatu 2, 69100 Kannus
Öppen: mån-fre: kl. 7.30-9.00. I övrigt enligt överenskommelse.

Telefontid: mån-fre kl. 8-9
tfn 040 804 2100


Kronoby hjälpmedelsutlåning
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
Öppen: enligt överenskommelse, tisdagar och torsdagar stängd.

Telefontid: mån-fre kl. 8-9
tfn 044 336 4321


Perho hjälpmedelsutlåning
Vanhainkodintie 20, 69950 Perho

Öppettid och telefontid: mån-fre kl. 8-9
tfn 040 804 3100 och 040 804 3101
Hjälpmedel kan också lånas under andra tider enligt överenskommelse.


Toholampi hjälpmedelsutlåning
Sairaalatie 2, 693100 Toholampi

Öppettid och telefontid: mån-fre kl. 7.30-8.30
tfn 040 804 4100 Du kan komma överens om provnings- eller hämtningstid och hämta hjälpmedel.

Tunkkari hjälpmedelsutlåning
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari
Telefontid och öppen: mån-fre kl. 8-9

tfn 040 804 5102

Hjälpmedel kan lånas även övriga tider enligt överenskommelse.