Soite ➔ Klientråd

Klientråd

Social- och hälsovårdens integration i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har sammanfattats med mottot Individen i centrum. För att kunna realisera verksamhetsprincipen behöver vi hjälp av invånarna i området så att vi kan utveckla tjänsterna. Därför har Soite grundat tre klientråd:

  • Klientrådet för barn- och familjetjänster
  • Klientrådet för personer i arbetsför ålder
  • Klientrådet för äldre


Syftet med klientråden är att höra användarnas ståndpunkter, erfarenheter och förväntningar i fråga om samkommunen Soites tjänster. Råden består av personer i olika åldrar och livssituationer som bor i Soites verksamhetsområde. Tillsammans med rådens medlemmar kommer vi med idéer och utvecklar våra tjänster för områdets invånares bästa.

Klientråden har möte ungefär sex gånger per år. Klientrådens arbete koordineras av Soites utvecklingsenhet.