Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Måltidsservice

Målet med måltidsservice är att stödja de äldre så att de kan bo hemma så självständigt och så länge som möjligt. Servicen innebär att måltider levereras hem till den äldre. Måltidsservicen försöker erbjuda de äldre välsmakande och näringsmässigt balanserade måltider. Kosten består av mat som är bekant för de äldre, och vid tillredningen beaktas matens struktur och kryddor.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites styrelse har på sitt sammanträde 19.6.2017, 99 §, beslutat att tillredningen av hemmåltider centraliseras till Tunkkari tillredningskök i Vetil. Måltiderna levereras kalla och individuellt förpackade till alla klienter som omfattas av måltidsservice på det här området. Perho, Kaustby, Lestijärvi och Kronoby kommun omfattas inte av verksamheten. Du kan be de lokala kommunbyråerna om mer information om måltidsservicen i dessa kommuner.

De färdiga hemmåltiderna förpackas och transporteras som individuellt förpackade måltider till klienterna två gånger per vecka, tisdagar och fredagar. Maten hålls säker och hälsosam genom att den förpackas i skyddsgas (på samma sätt som t.ex. butikernas färdigmat eller köttpålägg) samt genom att kylkedjan är obruten. I Soites hemmåltidsservice ingår den dagliga maten (huvudrätt, sallad och efterrätt). Servicen är avgiftsbelagd och baserar sig på de avgifter och taxor som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fastställt.

Hemmaboende äldre har också möjlighet att äta på något av områdets servicecenter och samtidigt träffa vänner. Servicehandledarna utreder och organiserar gärna de olika möjligheterna på Soites område för klienter. Servicehandledarnas kontaktuppgifter finns på klienthandledningens och öppenvårdstjänsternas sidor.Kontaktuppgifter

Mer information om servicen ges gärna av:


Vetil tf serviceförman för mat- och städningstjänster
Niina Leppävuori
tfn 050 579 0195  
  

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478 


Ifråga om måltidsbeställningar och fakturering får du hjälp av:


Byråsekreterare 

Ritva Jumppanen
tfn 040 806 5103 


Annan information om Soites tjänster som baserar sig på socialvårdslagen:


Serviceområdeschef
Hanna Saarinen
tfn 040 806 5457