Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Öppet arbete

Öppet arbete är arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen (27 e), handikappservicelagen eller lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamheten sker utanför verksamhetscentren  i företag, samfund, kommuner eller samkommuner.

Det öppna arbetets uppgift är att leta efter platser för arbetsverksamhet för klienter enligt deras individuella förmåga och färdigheter.

Det öppna arbetet sker på arbetsplatser där arbetsuppgifterna och arbetstiderna har skräddarsytts för klienten. Mellan den anställda och arbetsgivaren ingås ett avtal om öppet arbete. Arbetsverksamhetens handledare stödjer, handleder och tränar öppna arbetets klienter och arbetsgivare enligt behov. Klienter inom arbetsverksamheten får flitpenning beroende på arbetsinsatsen.

Ett alternativ till öppet arbete kan vara stött arbete eller lönesubventionerat arbete. De innebär att ett företag får lönesubvention för att anställa en partiellt arbetsför person.

Kontaktuppgifter

Handledare för arbetsverksamhet
tfn 040 488 2959
tfn 040 804 2498

Handledare för arbetsverksamhet
Ari Pekkarinen
tfn 040 804 5051