Soite ➔ Kommunikation ➔

Den elektroniska Omaolo-tjänsten bedömer vårdbehovet

16.12.2020


Den riksomfattande Omaolo-tjänsten erbjuder elektronisk symtombedömning och bedömning av servicebehovet oberoende av tid och ort. De intelligenta symtombedömningarna och bedömningarna av servicebehovet lämpar sig för medborgare som har ett enskilt hälso- eller välfärdsproblem som de behöver hjälp med att lösa. 
  
Via tjänsten kan man bedöma om man behöver besöka en läkare för att visa sitt besvär eller om det räcker med hemvårdsanvisningar. Samtidigt sjunker tröskeln för att söka hjälp i känsliga ärenden, och klienten tar större ansvar för att bedöma och följa med sitt välbefinnande. 
  
I Soite tas Omaolo-tjänstens symtombedömningar i bruk stegvis. Först togs i bruk symtombedömningen för coronavirusinfektion. En person som misstänker att hen exponerats för coronaviruset kan ta kontakt elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på sidan Omaolo. Om symtomen kräver det, kan klientens kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan klienten själv beställa tid via Omaolo till en drive-in-teststation. 
  
Under år 2021 utvidgas användningen av Omaolo i Soite, och Soite tar i bruk sammanlagt sexton olika symtombedömningar inom hälso- och sjukvården samt tre servicebedömningar inom socialvården. 
  
De symtombedömningar som valts gäller allmänna besvär. Från och med våren kan en klient fylla i en symtombedömning i fråga om ryggsmärta eller misstanke om urinvägsinfektion eller könssjukdom. 


  
Symtombedömningen i Omaolo ger klienten aktuella egenvårdsanvisningar som baserar sig forskning eller alternativt ger den en rekommendation om att kontakta hälso- och sjukvården. Om Omaolo ger en egenvårdsanvisning, kan besväret skötas utan kontakt till hälso- och sjukvården. 
  
Om symtomen kräver det, rekommenderar Omaolo att klienten kontaktar hälso- och sjukvården. Detta lyckas genom att skicka symtombedömningen till en specifik enhet inom hälso- och sjukvården. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är tillgängliga i tjänsten under tjänstetid, men svaren från symtombedömningen kan skickas när som helst. Ärenden kan uträttas smidigare när den yrkesutbildade personen har färdiga patientuppgifter om klientens besvär och den rekommendation om vårdbehov som Omaolo gett. 
  
På hösten utvidgas bruket av Omaolo till servicebedömningar inom socialvården. Genom att fylla i en servicebedömning får klienten en bedömning av behovet av stöd för närståendevård, färdtjänster eller personlig assistans. 
 
Ibruktagandet av den riksomfattande Omaolo-tjänsten möjliggörs av det pågående Strukturreformsprojektet Soite 2.0. Tjänsten är avsedd för över 15 år gamla personer. 

Blogg