Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Donationsvilja

Lagen gällande organdonationer ändrades 1.8.2010. Tidigare måste man få tillstånd för organdonation från en anhörig om den avlidne inte hade ett donationskort. Nu kan organtransplantation göras om man inte känner till eller antar att den avlidne under sin livstid hade motsatt sig ingreppet.

Vårdtestamentet och donationsviljan kan antecknas på Mina kanta-sidorna. Vårdtestamentet och donationsviljan sparas i Patientdataarkivet, men de kan tills vidare inte utnyttjas av hälso- och sjukvården. Därför lönar det sig att se till att hälso- och sjukvården har dem till pappers.