Soite ➔ Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges och styrelsens sammanträden

Samkommunens fullmäktige har sammanträde minst tre gånger per år.

Samkommunens styrelse har sammanträde en gång per månad med undantag av juli.Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges, styrelsens, revisionsnämndens och den svenskspråkiga sektionens protokoll och föredragningslistor finns i Dynasty-systemet:

Protokollen och föredragningslistorna t.o.m. 31.3.2021


Protokollen och föredragningslistorna fr.o.m. 1.4.2021

Fullmäktiges sammanträden år 2021:

Mån 24.05.2021 kl. 10.00:
följ på distans


Mån 21.06.2021 kl. 10.00

Styrelsens sammanträden  2021-:

 

 Mån 11.01.2021 kl. 09.00

Mån 25.01.2021 kl. 09.00

Mån 08.02.2021 kl. 09.00

Mån 22.02.2021 kl. 09.00

Män 15.03.2021 kl. 09.00

Mån 29.03.2021 kl. 09.00

Tis 13.04.2021 kl.  12.00

Mån 26.04.2021 kl. 9.00

Mån 03.05.2021 kl. 09.00

Mån 17.05.2021 kl 09.00

Män 14.06.2021 kl. 09.00