Soite ➔ Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges och styrelsens sammanträden

Samkommunens fullmäktige har sammanträde minst tre gånger per år.

Samkommunens styrelse har sammanträde en gång per månad med undantag av juli.Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges, styrelsens, revisionsnämndens och den svenskspråkiga sektionens protokoll och föredragningslistor finns i Dynasty-systemet:

Protokollen och föredragningslistorna

Fullmäktiges sammanträden år 2020:

Mån 30.11.2020 kl 10.00:
följ på distans


Videoupptagningar:

Styrelsens sammanträden  2020:


Mån 24.08.2020 kl. 09.00

Mån 14.09.2020 kl. 09.00

Mån 28.09.2020 kl. 09.00

Mån 26.10.2020 kl. 09.00

Mån 09.11.2020 kl. 09.00

Mån 7.12.2020 kl. 09.00

Mån 14.12.2020 kl. 09.00