Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Fysioterapeuternas direktmottagningar

Soite har börjat med fysioterapeuternas direktmottagningar i Karleby. Direktmottagning innebär att klienten kommer vid behov utan läkarremiss direkt till en fysioterapeuts mottagning. Genom fysioterapeuternas direktmottagningar försöker man se till att en person med akuta symtom i stöd- och rörelseorganen får vård snabbt.

Det behövs ingen remiss från en läkare för att komma till en fysioterapeuts direktmottagning. Direktmottagningen är avsedd för personer som fyllt 18 år och som haft besvär med stöd- och rörelseorganen i under tre månader.

En fysioterapeut med direktmottagning:

  • gör en bedömning av funktionsförmågan och orsaken till smärtan eller symtomet och gör en slutsats på basis av dessa
  • ger allmän rådgivning både gällande symtomen och deras egenvård
  • ger handledning i fråga om självständiga övningar och avslappning samt ger motionsrådgivning
  • ger handledning i fråga om smärtbehandling utan mediciner
  • gör en bedömning av behovet av hjälpmedel, fysioterapi och annan rehabilitering
  • ger anvisningar om användningen av receptfria mediciner
  • gör en bedömning av behovet av sjukledighet och skriver ett nödvändigt intyg
  • hänvisar vid behov till läkarmottagning

Direktmottagningarnas fysioterapeuter har utöver annan utbildning fått fortbildning i rehabilitering av stöd- och rörelseorganen. De har rätt att vid behov skriva ett sjukintyg för några dagar. Vid behov konsulterar fysioterapeuten en läkare bl.a. om ordnande av receptbelagd medicin eller av remiss till fysioterapi.


Tidsbeställning

Tid till en fysioterapeuts direktmottagning beställs via klientens egen hälsostation. Vårdaren som svarar på tidsbeställningsnumret gör en bedömning av vårdbehovet och hänvisar klienten på basis av bedömningen till en fysioterapeuts direktmottagning eller till läkarmottagningen på klientens hälsostation.

Verksamhetsställen

Mellersta Österbottens centralsjukhus / Fysiatriska polikliniken
Mariegatan 16-20
67101 Karleby