Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Geriatriska kompetenscentret

Geriatriska kompetenscentret koncentrerar sig på vården av seniorer. Till kompetenscentret hör ett minnesteam och en poliklinik.


Geriatriska polikliniken och minnesskötarna

En minnesskötare gör minnesundersökningar och ser i samarbete med en geriatriker till att klienten får remiss till laboratoriet och hjärnröntgen. På mottagningen eller under ett hembesök bedömer minnesskötaren klientens hälsotillstånd och hur väl vården lyckats. Dessutom utför hen minnestester och ger stöd och hjälp samt individuell handledning också för anhöriga.

Minnesskötarens mål är att stödja och handleda klienten i fråga om att främja och bevara hälsan.

Geriatrikern ställer en diagnos efter undersökningarna samt gör en heltäckande kartläggning av klientens hälsotillstånd.

Man kan kontakta en minnesskötare om det skett förändringar i minnet som stör vardagslivet eller som oroar patienten själv eller patientens närstående. Man kan också kontakta skötaren om man behöver handledning och rådgivning eller om man har en remiss till minnesundersökningar.

Minnesskötarens mottagningar sker endast enligt tidsbeställning.

Minneskoordinator

Soite har en minneskoordinator som betjänar hemmaboende klienter efter att en minnessjukdom diagnostiserats. Minneskoordinatorn gör hembesök hos klienter och ger råd per telefon. Servicen är avgiftsfri för klienterna.

Minneskoordinatorn har som uppgift att stödja och råda klienten och hens familj i olika skeden av en minnessjukdom. Hen ger information om sjukdomen och ökar den anhörigas resurser. Dessutom erbjuder hen en yrkesutbildad persons syn på situationer i vardagen som ofta är utmanande. Under hembesöket bedömer man behovet av stöd i samarbete med klienten och en närstående. Man försöker hitta de stödmöjligheter som är nödvändiga för klienten och ger handledning i fråga om tjänster i olika skeden av sjukdomen.

Minneskoordinatorn är en länk i en minnessjuk persons vård- och servicekedja och gör tätt samarbete med minnesskötarna, minnesteamet och geriatrikerna.

Klienten behöver ingen separat remiss. Minneskoordinatorn kan kontaktas per telefon i alla ärenden som gäller en minnessjukdom. Det finns ingen separat telefontid, men om samtalet inte kan besvaras genast, ringer man klienten senare under samma dag.


Minnesteamet

Den verksamhet som minnesteamet bedriver är avsedd för äldre personer som inte ännu omfattas av egentliga hemvårdstjänster.

De tjänster som minnesteamet tillhandahåller är avsedda för klienter som redan har en minnessjukdom och för dem som misstänks ha en begynnande minnessjukdom. Verksamheten är också avsedd för de klienter som eventuellt redan får lätta stödtjänster för att kunna bo hemma.

Efter att en klient, en anhörig eller någon i vårdpersonalen tagit kontakt kommer en medlem i minnesteamet överens om en tidpunkt för ett avgiftsfritt hembesök hos klienten. Under besöket gör man en inledande kartläggning och vissa undersökningar. Dessutom går man igenom klientens basuppgifter.

I samarbete med klienten gör man upp en rehabiliterande vårdplan. I den ingår eventuellt en bedömningsperiod på fyra veckor som genomförs i klientens hem.

Att stödja och handleda anhöriga och närstående ingår som ett ytterst viktigt led i minnesteamets arbete.

Tveka inte att ringa och kontakta oss!


Kontaktuppgifter

Geriatriska polikliniken och  minnesskötarna i Karleby och Kronoby 

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
y-flygeln, våning 0 (guidekarta)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10

Riitta Mehtälä
tfn 044 730 7998

Marja Viiperi
tfn 040 806 5955


Lestijokidalens minnesskötare
(Kannus, Toholampi, Lestijärvi)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10


Servicecentret Puistola
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Marjo Virkkala
tfn 040 804 4463


Toholampi hälsovårdscentral
( i den tidigare vårdavdelningens lokaler)
Sairaalantie 2, 69300
Toholampi
Sari Koskela
tfn 040 804 2124


Minnesskötaren i Perho ådal
(Halso, Kaustby, Perho, Vetil)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10


Tunkkari hälsovårdscentral
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari

Päivi Jyrkkä
tfn 040 804 5410


Minneskoordinator
Pauliina Rautio
tfn 044 730 7637


Minnesteamet

Furuåsens verksamhetscenter
Sjukhusgatan 2 A, 67100 Karleby

Sjukskötare Susanne Sundvik
tfn 040 489 2257

Sjukskötare Anne Kleemola
tfn 040 804 3682

Närvårdare Ulla Roiha
tfn 044 780 9699


Koordinerande skötare
tfn 044 730 7656
telefontid
må-fre 7.30-18.30
lö-sö kl. 9.00-16.30


Ansvarsområdeschef
Jukka Kivistö
tfn 040 489 2031 

Broschyr