Kontaktuppgifter

  Mariegatan 16-20
67200 KARLEBY  112 Nödnumret

  Samjouren (24/7)
116 117
  Barnakuten (24/7)
06 826 4444


  Förlossningar
06 826 4355
  Tandläkarjouren
06 828 7450
  Socialjouren
06 826 3002


  Socialrådgivning
040 806 5093

 

  Växel
06 826 4111
  Fax
06 826 4111