Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Projekt

Soite utvecklar sin verksamhet målinriktat och aktivt för att förbättra kvaliteten på tjänsterna som kommuninvånarna får inom social- och hälsoväsendet. Utvecklingsarbetet görs i första hand genom egen verksamhet, men också med stöd av utvecklingsprojekt. Målet är att det utvecklingsarbete som gjorts blir en del av våra tjänster.

Utvecklingsenheten koordinerar Soites interna projekt och projekt som medfinansieras av utomstående aktörer. Utvecklingsarbete görs i samarbete med högskolor och forskningsinstitut, kommuner, affärsverk, företag och föreningar. Till vissa delar görs samarbete också med statsförvaltningen och med internationella aktörer.


Pågående projekt:


Soite är som samarbetspartner med i följande projekt 


Projekt som avslutats:

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Iiris Jurvansuu
tfn 044 780 9976


Projektsekreterare
Marjo Andtbacka
tfn 040 806 5107