Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Harjukoti

Servicecentret Harjukoti i Vetil erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg. Harjukoti har tre avdelningar, Toivola, Mattila och Maijala, och plats för 29 klienter.

Till personalen hör en serviceförman, två sjukskötare och 16 närvårdare. De boende har egna rum samt en gemensam matsal och andra gemensamma utrymmen.

I samma byggnad med servicecentret Harjukoti finns seniorboendet samt lokalerna för Perho ådals hemvårdsteam i Vetil.


Länkar:

Servicecentret Harjukotis plan för egenkontroll (på finska)Kontaktuppgifter

Servicecentret Harjukoti
Pallotie 14
69700 Vetil

Serviceförman
Katja Lappi
tfn 040 804 5530

Toivola, tfn 040 014 5565

Mattila, tfn 040 014 5566

Maijala, tfn 040 014 5567

Sjukskötare, tfn 040 804 5511
Sjukskötare, tfn 040 804 5532

Serviceområdeschef för 
serviceboende och anstaltsvård
Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103