Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Polikliniken för hudsjukdomar

Till polikliniken för hudsjukdomar kommer man med remiss från en primärvårdsläkare. På basis av remissen görs tidsreservering, och mottagningstiden meddelas till patienten per brev. Om situationen kräver brådskande vård hänvisas patienten till samjouren.

Enligt nivåstruktureringen av vården hör det följande till hudpolikliniken:

 • hudsjukdomar vars diagnos är ovanlig eller oklar
 • omfattande eller svårbehandlade eksem som kräver specialkunnande

Till vår verksamhet hör dessutom de nödvändiga:
 • allergitesterna
 • undersökningar vid misstanke om yrkeshudsjukdom
 • ljusbehandlingar
 • ingrepp, bland annat provtagning från hudförändringar, eksem och tumörer    
 • frysbehandlingar
 • diagnostisering och behandling av hudtumörer/cancer
 • handledning i fråga om behandling av eksem och vården hemma
 • utredning av orsaken till långvariga sår samt handledning i fråga om behandlingen
 • undersökningar av huden, bland annat dermatoskopi och undersökning med mikroskop
 • hyposensibilisering
 • digital uppföljning av födelsemärke


Kontaktuppgifter

PolikIiniken för hudsjukdomar finns på MÖCS andra våning, i m-flygeln, uppför den sista trappan i huvudkorridoren, bredvid hissen (guidekarta)


Kansliet

Avdelningssekreterare
tfn 06 826 4530
telefontid
:
mån-tors kl. 9-11 och 12-14
fre kl. 9-11 och 12-13


Ärenden som har att göra med vården:
sjukskötare
tfn 06 826 4534
telefontid:
mån-tors kl. 14-14.45


Avdelningsskötare
Raija Lammi
tfn 06 826 4279


Ansvarsområdeschef, överläkare
Renata Kaminska


Fax: (06) 826 4887