Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Fotvårdare / fotterapeut

Tillgången till fotvård


Hälsovårdscentralen har inte en egen fotvårdare utan servicen köps av privata serviceproducenter. Servicen sker med servicesedel, och en servicesedel för fotvård har ett värde på 25 euro. Det är i regel diabetiker och reumatiker som har fotproblem som är berättigade till servicen. Läkaren och diabetes- eller reumaskötaren har rätt att bevilja servicesedel för fotvård.

Berättigade till fotvårdarens/fotterapeutens vård är:

 • diabetiker enligt resultaten från diabetikernas känselundersökningar (diabetesskötaren eller fotvårdaren gör undersökningen)
 • personer i riskklass 1-3 -> remiss till fotvårdare som gör upp en vårdplan
 • personer i riskklass 0 -> ingen remiss till fotvård
 • diabetiker med känselbortfall, hudförändringar (sprickor, förhårdnader osv.) eller som löper risk för amputering av benet
 • personer med belastningsförändring som lett till ett kroniskt smärttillstånd eller förhöjd risk att få sår
 • personer hos vilka pulsen inte känns på något visst ställe, ADP + klinisk misstanke
 • personer som har en nagel som behöver göras tunnare eller som är vriden och behöver korrigeras
 • personer som har en tjock förhårdnad som spricker, som kan orsaka en infektion och som patienten inte kan behandla själv
 • reumatiker som har hudförändringar eller stora svårigheter att sköta sina fötter på vilka det förekommer hudproblem, t.ex. p.g.a. begränsad rörelseförmåga i höfterna eller knäna
 • enligt prövning personer med en neurologisk sjukdom eller polyneuropati med ökad risk för sårigheter
 • enbart nagelklippning -> hänvisning till den privata sektorn

Tjocka naglar och nagelklippning eller allmän vård av fötterna är inte godtagbara orsaker att göra remiss till hälsovårdscentralens fotvårdare. Om en patient eller hens anhöriga önskar sådan fotvård, kan de beställa tid hos en privat fotvårdare på egen bekostnad.

Kontaktuppgifter

Karleby


Kronoby

(Kronoby, Terjärv, Nedervetil)


Älvdalarna

Kannus
onsdagar (torsdagar)
Päivi Peltola
tfn 040 804 2000


Toholampi
måndagar
Päivi Peltola
tfn 040 804 4000Tunkkari (Halso, Kaustby, Vetil)
Udda veckor mån-fre
Tuula Dahlbacka
tfn 040 804 5070