Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Kirurgiska avdelningen 7: ortopedi och traumatologi

Kirurgiska avdelningen 7 är en vårdavdelning med 28 vårdplatser. På avdelningen vårdas, undersöks och rehabiliteras patienter som har en sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen. På avdelningen finns dessutom tre vårdplatser för öron-, näs- och halssjukdomar och en för ögonsjukdomar. Även smärtpatienter och patienter med mun- eller tandsjukdomar som behöver vård på avdelning vårdas här. Vårt mål är att erbjuda och utveckla individuell vård och rehabilitering med utgångspunkt i patientens behov.


Specialiteter på avdelning 7 är:

  • höft- och knäproteskirurgi
  • ryggkirurgi
  • krävande knä- och axelkirurgi
  • svåra olyckor och operationer vid fraktur
  • endoskopisk kirurgi i lederna.

Frakturkirurgi och endoskopisk kirurgi i lederna utvecklas kontinuerligt. En viktig specialitet hos oss är handkirurgi.Besöksbegränsningar

På grund av coronaviruset är besöksbegränsningar i kraft på centralsjukhuset tills vidare.

På sjukhuset och de allmänmedicinska avdelningarna tillåts 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna. Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd och följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.


Besökstider 

Besöken varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.


Kontaktuppgifter

Kirurgiska avdelningen 7 finns på våning 2 i b-flygeln på MÖCS (guidekarta).


Kansli
tfn 06 826 4303


Vårdplanerare (ärenden som gäller tidpunkten för en operation)
Vårdplanerarnas telefontid
mån-fre kl. 9-10


öron-, näs- och halssjukdomar
gynekologi, bröstkirurgi
tfn 06 826 4777

gastrokirurgi, urologi
tfn 06 826 4782

ortopedi, handkirurgi
tfn 06 826 4788

blodkärlskirurgi, plastikkirurgi, barnkirurgi, tand- och munkirurgi
tfn 06 826 4774


Tf avdelningsskötare
Karetta Koskela
tfn 040 653 4339

Avdelningssekreterare
tfn 06 826 4552

Avdelningsöverläkare
Annukka Kuusio