Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Skolelever och studerande

Grunden för livslång mun- och tandhälsa läggs under skolåldern. Mun- och tandvårdstjänsterna utgör en del av skol- och studerandehälsovården. Samarbete mellan hem, skola och tandklinik är av största vikt.

En sms-påminnelse skickas tre dygn före den beställda mottagningstiden. Du kan uppdatera ditt telefonnummer via den elektroniska Egenvårdstjänsten på webben.

Av alla som fyllt 15 år tar vi, i enlighet med förordning, ut en avgift på 50,80   för ett uteblivet besök som inte avbokats. Om en sms-påminnelse inte kommit, tas avgift ändå ut för ett uteblivet besök. Fakturan kommer hem under elevens namn.


Skolelever

I Karleby kallas skolelever till munhälsokontroll i årskurs 1, 3, 5-6 (12 år) och 8. Elevens tandklinik bestäms enligt hur skolorna uppdelats inom munhälsovården. Mottagningstiden skickas hem under elevens namn.

I älvdalarna och i Kronoby kallas alla skolklasser till munhälsokontroll enligt individuell vårdplan. I Perho ådal har man som mål att en tandskötare ger undervisning i tandborstning för skolelever i grupp före munhälsokontrollen.

Vårdbesöken fördelas mellan s.k. vanlig tandläkare, munhygienist och tandläkare specialiserad på tandreglering.

Utöver de regelbundna kontrollerna som sker på basis av åldern kan skolelever kallas till tandvård enligt individuell vårdplan.

Vi önskar att en förälder/vårdnadshavare följer med på barnets tandvårdsbesök. På så sätt får alla parter på samma gång nödvändig information samt handledning i fråga om vården hemma.

I Karleby har man i bruk förebyggande vårdbesök hos tandskötare i årskurs 6. På mottagningen ges individuell handledning i munhälsovård samt information om riskfaktorer som inverkar på mun-/tandhälsan.

I Karleby och i Kronoby genomgår alla elever senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering. Detta om bettet inte undersökts tidigare. Undersökningen görs av en tandläkare som är specialiserad på tandreglering, och ett kallelsebrev skickas hem.

I Lestijokidalen och Perho ådal görs screeningsundersökningar i fråga om tandreglering av tandläkare inom grundvården och av munhygienister enligt screeningsinstruktioner. Elever kallas till tandregleringskontroll enligt individuell vårdplan 

Studerande

Inom studerandehälsovården tillhandahålls tjänster enligt samma principer som för stadens övriga invånare (gymnasier och andra läroanstalter som förbereder för yrke). Studerande har enligt förordning rätt att gå på en munhälsokontroll en gång under studietiden. Eventuell fortsatt vård bestäms individuellt utifrån en bedömning av vårdbehov.

Vi rekommenderar att studerande beställer en tid under det första studieåret för att den eventuella fortsatta vården ska kunna slutföras.

Vi skickar ett brev till alla som fyller 17 år. Brevet innehåller antingen en tid för kontroll av mun- och tandhälsan eller en rekommendation om att beställa kontrolltid.Munhälsovårdens elektroniska Egenvårdstjänst