Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Gym för äldre

Gymmen vid Furuåsen och Kuusikumpu är avsedda för specialgrupper, konditionstestgrupper och för ledd gruppverksamhet för personer som fyllt 65 år. De är dock inte avsedda för enskilda personer.  Ett avgiftsfritt gym är öppet vid Kuusikumpu mån-lör kl. 8-20 och vid Furuåsen mån-lör kl. 11-20.

Instruktion för gymmen för äldre under coronavirusepidemin (pdf)


Ledda gymtider

Avgiftsfria gymtider beviljas ledare som har en idrottsutbildning (t.ex. VertaisVeturi-utbildningen). Ledaren fungerar alltid som gruppens kontaktperson.

Tiderna delas i första hand ut till nya användare (1 tid/grupp). De tider som förblir lediga lottas ut. De grupper som fått en tid erbjuder äldre personer gentjänster en gång per månad och t.ex. besöker olika verksamhetscenter.


Tider på gymmen vid Furuåsen och Kuusikumpu 

Ansökning av tider och ifyllning av ansökningsblankett sker:

  • under april när det gäller höstterminen (augusti–december)
  • under november när det gäller vårterminen (januari–juni)

Fyll noggrant i blanketten. Välj stället där du vill hälsa på äldre. Kontakta äldreomsorgens kontaktperson när du meddelats om att du har beviljats en tid. Ni kan tillsammans komma överens om besöken hos de äldre. Bifoga till din ansökan en lista över medlemmarna i gruppen inklusive födelseår (ansökan i bilagor).


Inlämning av ansökan 

Den utskrivbara blanketten finns i bilagor. Om du vill ha en färdigt utprintad blankett kan du hämta en hos något av de nedanstående ställena. Du kan också lämna in blanketten där.

  • Idrottstjänsterna / Anne Raatikainen, Strandgatan 16, våning 6, 67100 Karleby
  • Furuåsens verksamhetscenter, byrån, Sjukhusgatan 2 A, 67100 Karleby
  • Kuusikumpu, byrån hyra/servicecentret, Granvägen 20, 67200 Karleby
  • Vid kassan vid badcentret VesiVeijari, Karlebygatan 55, 67100 Karleby
  • Stadshusets kundbetjäning, Salutorget 5, 67101 Karleby


Kontaktuppgifter

Ta kontakt först när du meddelats om en beviljad tur.


Furuåsen:
Janette Kotanen, tfn 044 780 9546   

Kuusikumpu: 
Kirsi Hyyppä, tfn 040 806 8007 

Tervakartano:
Marja Isosalo, tfn 044 780 9833