Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Rehabiliteringsundersökningspolikliniken

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus är rehabiliteringsundersökningarna poliklinisk verksamhet. Innehållet bestäms enligt klientens behov och på basis av beställarens begäran. En rehabiliteringsundersökning innefattar en bedömning av experter om en klients arbets- och funktionsförmåga, förutsättningar för rehabilitering och resurser.

Målet är att utarbeta en yrkesinriktad och medicinsk rehabiliteringsplan tillsammans med rehabiliteringsundersökningens arbetsgrupp, klienten och klientens närståendenätverk. Sakkunniga i arbetsgruppen är en läkare, en socialarbetare, en fysioterapeut, en ergoterapeut och en psykolog. Vid behov konsulteras olika specialiteter.

Klienter kommer för rehabiliteringsundersökning med remiss. Remissen kan komma från en läkare inom specialsjukvården, en hälsocentralläkare, en företagsläkare eller en läkare på privat läkarmottagning.

Klienten kan fylla i blanketten för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen. (Blanketter --> Hälsotjänster --> Blankett för förhandsuppgifter: Läkarmottagning (fysiatri och rehabiliteringsundersökning).


Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
e-flygeln, 0 vån. (guidekarta)

Kansliet
Avdelningssekreterare
tfn 040 653 4254

Telefontid: 
mån-fre 9-11 och 12-14


Överläkare 
Katja Tuliniemi