Hälsotjänster ➔ Rehabiliteringstjänsterna ➔

Rehabiliteringsarbetsgrupperna

De yrkesövergripande rehabiliteringsarbetsgrupperna behandlar klientärenden inom medicinsk rehabilitering och fattar beslut om rekommendationer gällande rehabilitering, terapier och hjälpmedel. Genom förfarandet försäkrar man sig om att klienterna behandlas jämlikt när individuella beslut fattas.

Beviljandet av en servicesedel eller en betalningsförbindelse baserar sig på olika faktorer. Dessa är målen i en rehabiliteringsplan, bedömningar av funktionsförmågan som Soites terapeuter gjort samt vårdbeslut som läkaren i gruppen fattat.

Grupperna och sammansättningarna:

Rehabiliteringsarbetsgruppen för barn och unga
 • Rehabiliteringsöverläkaren
 • En rådgivningsläkare
 • En läkare och sjukvårdare från polikliniken för barn och unga
 • Barnens rehabiliteringshandledare
 • En fysioterapeut                                                                            
 • En ergoterapeut
 • En talterapeut
 • En rehabiliteringssekreterare
 • Ansvarsområdeschef

Rehabiliteringsarbetsgruppen för personer i arbetsför ålder och seniorer                                       
 • Rehabiliteringsöverläkaren                                                                                  
 • En specialist i allmänmedicin                                                                                    
 • En rehabiliteringssekreterare
 • Ansvarsområdeschef

Hjälpmedelsarbetsgruppen                                                
 • Hjälpmedelsenhetens fysioterapeut och konditionsskötare
 • En hjälpmedelstekniker
 • Ansvarsområdeschef 
 • En rehabiliteringsplanerare
 • Rehabiliteringsöverläkaren vid behov