Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Barnpsykiatriska polikliniken

Barnpsykiatriska polikliniken erbjuder undersökningar och vård i situationer där det finns risk för att barnets psykiska utveckling inte fortskrider normalt. Barnet kan också ha problem med växelverkan och med att bli självständig. Symptomen kan t.ex. vara rädsla, ångest, rastlöshet och depression.

Till barnpsykiatriska polikliniken kommer man huvudsakligen med en remiss från en läkare. I vissa fall kan remissen göras t.ex. av en hälsovårdare eller skolpsykolog i samarbete med en ansvarig läkare inom primärvården. På basis av remissen reserveras det tid för barnet och familjen för ett inledande besök. Efter det fattas det beslut om vilket arbetssätt som används i fortsättningen. Undersökningarna/vården enligt behovet kan innefatta barnets individuella besök eller möten med familjen. I mån av möjlighet kan undersökningarna/vården även ordnas hemma hos barnet/på daghemmet/skolan.

Barnpsykiatriska polikliniken samarbetar med olika myndigheter, bl.a. skol- och socialväsendet.

På barnpsykiatriska polikliniken arbetar för närvarande en läkare, en psykolog, en socialarbetare och en specialsjukskötare.

Barnpsykiatriska poliklinikens tjänster är avgiftsfria för barnet och familjen. Personalen har tystnadsplikt.

En psykiatrisk bedömning på barnpsykiatriska avdelningen rekommenderas då öppenvårdens undersökningar inte är tillräckliga eller när barnet inte kan undersökas polikliniskt. Detta kan t.ex. bero på att barnet är svårt rastlös eller inåtvänd.


De barnpsykiatriska avdelningarna

Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
Centralsjukhusets p-flygel, våning 1 (guidekarta).


Öppettider
mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15
Övriga tider bör man söka sig till samjouren.


Avdelningssekreterare
Jaana Kantola
tfn 044 723 2327
Telefontid
mån-tors kl. 8.00-16.00,
fre kl. 8.00-14.00

 

Chef för ansvarsområdet
Jaakko Kosonen
tfn 040 653 4064


Det småbarnspsykiatriska teamet
tfn 044 723 2327


Överläkare
Maria Zenger
Nättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma hur svårt symptomet eller problemet är.


Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf