Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Spisvakt

En person som har en demenssjukdom klarar sig bäst i en bekant miljö och med bekanta rutiner (Minnesförbundet). Många eldsvådor börjar från en elspis när man glömt att stänga av en platta. Tack vare en spisvakt kan strömmen inte vridas på av misstag. Med hjälp av spisvakten kan man bättre stödja äldre personers trygga boende hemma.

Man kan hyra spisvakt som stöd för hemmaboende av Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna. Man kan ansöka om spisvakt för hemmaboende äldre personer på Soites område  som har nedsatt funktionsförmåga. För att spisvakt ska beviljas krävs remiss av en servicehandledare eller hemvårdens sjukskötare eller alternativt ett läkarintyg.

Det är avgiftsbelagt för en klient att hyra spisvakt. Avgiften baserar sig på de avgifter och taxor som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun fastställer årligen. En servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster sköter arrangemangen centraliserat.

Kontaktuppgifter

Karleby:

Fabriksgatan 27 (nedre våningen i verksamhetscentret Tervakartano, blå höghuset)


Serviceförman
Heidi Lindqvist
tfn 040 806 5958 

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478 

Servicehandledare
Eija Lahti
tfn 044 730 7649 

Servicehandledare
Sanna Sjöwall 
tfn 040 806 5449 

Servicehandledare
Pia Sorvisto 
tfn 040 806 5150


Lestijokidalen
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Servicehandledare
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151

Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420


Kelviå, Lochteå och Ullava
Kelviåvägen 24 (Kelviå)

Servicehandledare
Kristina Huima
tfn 040 806 8190


Perho ådal
(Halso, Perho, Vetil och Kaustby)
Koulutie 33, 69700 Vetil

Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
tfn 040 804 5420

Servicehandledare
Paula Hautala
puh. 040 804 3203


Kronoby
Hörbyvägen 2, 68700 Terjärv 

Servicehandledare 
Ellinor Engblom
tfn 050 347 1331