Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Snösedel

Snösedel för äldre är en servicesedel med hjälp av vilken ensamboende äldre personer kan få hjälp med snöröjning. Personer i Soites område som fyllt 70 kan ansöka om snösedel. Kraven är att de bor i ett egnahemshus eller ett radhus och att de har nedsatt funktionsförmåga. Servicen gäller inte för fritidsbostäder. En snösedel har ett värde på 8,40 €. Klienten måste själv betala återstoden av priset för snöröjning.

Snösedlar beviljas inom ramen för anslagen. Tills vidare har man beviljat fem snösedlar per år. Om det finns anslag kvar i slutet av året kan man på begäran beviljas högst fem snösedlar till.

Man ansöker om snösedel med en särskild blankett som fås av de servicehandledare som ansvarar för detta ärende. Blanketten finns också i elektronisk form på sidan blanketter. Ansökningen lämnas in hos en servicehandledare som ansvarar för ärendet.

Man ansöka om snösedel när som helst, och ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit. Ansökningen lämnas in hos en servicehandledare vid det lokala centret för närstående- och familjevård.

Snöröjare (snösedel)

Karleby 2021

Urakoitsija Erkki Lassila

 • Snöröjning 70 €/timme eller 35 €/en halvtimme
 • Snöröjning görs maskinellt enligt behov
 • Bortforsling av snö
 • Kontaktuppgifter: 0400 265 537/Erkki Lassila

Osuuskunta Yxpila

 • Snöröjning 13,40 €/gång
 • Snöröjning görs för hand vardagar kl. 8.00-12.00
 • Bokning av snöröjning kl. 8.00-9.00
 • Kontaktuppgifter: 040 753 3939/Ilkka Maunumäki

A. Fredlund

 • Snöröjning 40 €/timme eller 20 €/en halvtimme
 • Snöröjningen görs för hand eller med snöslunga klockan 12.00-

16.00/vardagar

 • Kontaktuppgifter: 050 526 3043/Allan Fredlund

Kokkotyö-säätiö, isännöinti- ja kiinteistöpalvelut

 • Snöröjning 38 € + moms/timme för hand
 • Kontaktuppgifter: 050 322 9984/Jorma Pihlaja

Sundkvist Tom

 • Snöröjning 55 € + moms/timme, kan enligt överenskommelse också

faktureras per minut

 • I Öja
 • Maskinell snöröjning
 • Kontaktuppgifter: 050 526 3039

Kotipalvelu Majakka

 • Snöröjning 35 €/timme (inkl. moms)
 • I Stamkarleby (högst 5 km från centrum)
 • Snöröjning för hand
 • Kontaktuppgifter 044 336 0125 eller info@kotipalvelumajakka.fi

Matias Kola

 • Snöröjning för hand 30 €/timme och 18,40 €/en halvtimme
 • Snöröjning med traktor 50 €/timme och 30 €/en halvtimme
 • Kontaktuppgifter 040 727 4242/Matti, 045 116 3102/Matias


Kelviå 2021

Jukka Hilli
 • Snöröjning 60,00 €/ timme maskinellt
 • Priset på snöröjning 34,00€/ timme för hand
 • I Kelviå kyrkby, Hilli, Välikylä 
 • Kontaktuppgifter: 050 348 8951

Jukka Huhta
 •  Snöröjning 55 € (+ moms)/ timme maskinellt
 • 32 € (+ moms)/ timme för hand
 • Kontaktuppgifter: 0500 379 081

Työpalvelut Mäkelä Oy
 • Snöröjning 20 € / timme för hand (inkl. moms)
 • Priset för snöröjning 39,68 € / timme maskinellt (inkl. moms)
 • Mindre snöröjningsarbete med snösedelns värde
 • Kontaktuppgifter: 044 370 7657

Lochteå 2021

Sapparin Konetyö Oy
 •  Snöröjning 55,00 €/ timme maskinellt i Lochteå kyrkby
 •  Kontaktuppgifter: 050 359 5467/Ilkka Orjala

Haasala Oy
 •  Snöröjning 55,00 €/ timme maskinellt
 •  I Karhi, Alaviirre, Väliviirre
 •  Kontaktuppgifter: 044 551 1018

Allan Sysimetsä
 •  Snöröjning 60,00 €/ timme maskinellt
 •  I Maringais
 •  Kontaktuppgifter: 0400 768 625

Paul Kippo
 •  Snöröjning 45,00 €/ timme maskinellt i Lochteå centrum
 •  Kontaktuppgifter 040 546 5089

Jämpti Jussi Oy
 •  Snöröjning 10,00 € /gång (inkl. moms) Lochteå kyrkby
 •  Maskinell plogning
 •  Kontaktuppgifter: 040 913 8480

Konetyö K. Niemelä

 • Snöröjning 10,00 € / gång (inkl. moms), Alaviirre och Väliviirre
 • Maskinell plogning
 • Kontaktuppgifter: 040 511 8048

Ullava 2021

Jussi Kalliokoski
 • Snöröjning 45,00€/ timme
 • Mindre snöröjningsarbete 8,40 €/gång
 • Kontaktuppgifter: 050 536 2167

Kannus 2021

Veli Karppi Oy
 • Pris på snöröjning 38 € + 24 % moms/timme med snösläde
 • I Kannus
 • Kontaktuppgifter 0400 803 530

Saarikoski Heikki/Sanna
 •  Maskinell snöröjning
 •  Pris på snöröjning: 1 snösedel/gång
 •  I Kannus centrum
 •  Kontaktuppgifter: Heikki 050 520 7326, Sanna 0500 561 909

Kortetmaa Pasi
 •  Maskinell snöröjning
 •  Pris på snöröjning 50 €/timme + moms
 • Sandning 50 €/timme + moms. Dessutom tas en avgift ut för sandningsmaterialet 7 €/ton
 • Arbetar i Mutkalampi by
 • Kontaktuppgifter 050 596 6311

Mty Eskola
 • Maskinell snöröjning
 • Pris på snöröjning: varierar från fall till fall, överenskommes med företagaren
 • Kan också göra sandning, beroende på det aktuella priset på kross
 • Arbetar i Eskolan kylä
 • kontaktuppgifter: Tapani Eskola, tfn 040 061 7759, Samuli Eskola, tfn 040 765 4814

Toholampi 2021

Veli-Matti Hirvikoski

 • Maskinell snöröjning 20 € / timme + moms
 • I Hirvikoski Toholampi
 • Kontaktuppgifter: 050 569 9873


Erkki Jämsä

 • Maskinell snöröjning 40,00 € / timme + moms
 • Om platsen för snöröjning finns längs med plogningsrutten kan man ännu förhandla om priset med företagaren
 • I Toholampi centrum
 • Kontaktuppgifter: 050 551 0156


Hietalan Turve ay Teemu Hietala

 • Maskinell snöröjning 75 € / h + moms
 • I Määttälä - Riuttanen
 • Kontaktuppgifter: 050 077 5021

Veli Karppi Ky

 • Snöröjning 38,00 € + 24 % moms / timme med snösläde
 • Kontaktuppgifter: 040 080 3530


M. H Välikangas Oy

 • Maskinell snöröjning 50 € / h + moms, det går att förhandla om engångspriser
 • I Toholampi centrum, Parhiala, Hukari, Kotila
 • Kontaktuppgifter: 040 089 2206

Bra att veta:

Kaustby kommun erbjuder maskinell, avgiftsfri snöröjning när det gäller vägen ut ur fastigheten. Servicen erbjuds på basis av ansökan för hemmaboende, över 70 år gamla personer samt för kommuninvånare som har nedsatt funktionsförmåga på grund av en svår sjukdom. Mer information och närmare kriterier för servicen: tekniska direktören Ilkka Närhi, tfn 040 769 8668.

Vetil kommun erbjuder mindre bemedlade hemmaboende äldre avgiftsfri snöröjning som sköts av kommunen. För att service ska beviljas krävs en ansökning. Den ska ha gjorts på basis av ett hembesök och en bedömning av servicebehovet som Soites servicehandledare gjort. Servicen ska basera sig också på kriterierna som Soite fastställt. Du kan be om mer information av servicehandledarna samt Vetil kommuns tekniska direktör Tero Uusitalo, tfn 050 579 0180.

Lestijärvi kommun erbjuder mindre bemedlade över 75 år gamla hemmaboende personer avgiftsfri snöröjning som sköts av kommunen. För att service ska kunna beviljas krävs separat ansökan. Blankett fås från kommunbyrån. Du kan be om mer information om servicen och beviljandet av den av tekniska direktören Janne Pekkarinen, tfn 040 612 6642 eller per e-post tekjohtaja@lestijarvi.fi. Ansökningen lämnas in hos tekniska byrån.

Perho kommun erbjuder äldre hemmaboende personer snöröjning som utförs av en anställd hos kommunen. Servicen är avgiftsbelagd för klienten. För varje påbörjad arbetstimme faktureras 12,10 €/timme. Snöröjningshjälp kan beställas direkt av Raimo Pannula, tfn 0400 926 820. Du kan be om mer information också av personalen vid Perho kommuns tekniska byrå, tfn 040 684 285 eller tfn 040 684 2849.

Halso kommun erbjuder äldre hemmaboende personer hjälp med plogning av infart. Plogningen utförs av entreprenörer med plogfordon. Plogningen sker när plogningsfordonen är i trafiken. Tjänsten är avgiftsbelagd för klienten, en plogningsgång kostar 10 € för klienten. Plogning kan beställas hos kommunens tekniska byrå, kontaktuppgifter: Eija Aksela, tfn 040 680 2225 eller Jari Kauppinen, tfn 040 60 2221. Kommunen fakturerar klienten för ifrågavarande service.

Kannus stad beviljar hjälp med plogning av infartsväg för sådana seniorer som har en minst 100 meter lång egen infartsväg. En förutsättning är också att de är antingen klienter vid Soites hemvård eller uppfyller kriterierna för Soites stödtjänster för seniorer. Plogningshjälpen gäller inte fritidshus. För att tjänsten ska kunna beviljas krävs att det gjorts en ansökan om snösedel. Dessutom ska Soites servicehandledare ha gjort ett hembesök. En servicehandledare organiserar tjänsten centraliserat för klienten i samarbete med Kannus stads tekniska väsende. Du kan be Soites servicehandledare om mer information, tfn 040 804 3420 eller 040 804 2151.

Kontaktuppgifter

Servicehandledare 
Kaija Keski-Rahkonen
tfn 050 345 2334 

Servicehandledare 
Pia Sorvisto
tfn 040 806 5150
  

Servicehandledare/Perho ådal
tfn 040 804 3203

Servicehandledare/
Lestijokidalen
tfn 040 804 2420 

Servicehandledare/Kronoby
Tfn 050 347 1331
 
 

Länkar


Ansökan om snösedel (på sidan med Blanketter)