Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering

Soites boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering erbjuder öppenvårdsrehabilitering vid Siilinpesä i Karleby, hyresboende vid Puolivälinkoti i Toholampi samt hemrehabilitering.

Att söka sig till tjänster

En klient som behöver boendetjänster eller annat stöd söker sig till tjänster via den egna öppenvården. Också om klienten vårdas på sjukhus är det öppenvården som sköter ansökningsprocessen. En bedömning av hjälpbehovet görs tillsammans med öppenvårdens yrkesövergripande vårdteam. Som hjälp används bland annat RAI-bedömning.

Klienten söker sig till tjänster med en ansökningsblankett. På blanketten antecknas rehabiliteringsklientens egen och det vårdande teamets bedömning av hjälpbehovet. Dessutom beskrivs de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten skickas till ansvarsområdeschefen.

Klienten och klientens kontaktperson inom öppenvården informeras om beslutet. Om klienten får tillgång till tjänster, fortsätter processen genom att klienten bekantar sig med tjänsterna och platsen. Eventuellt görs också en intervju. Med hjälp av en tillräcklig utredning av klientens stödbehov och motivation söker man lösningar som är lämpliga för klienten.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst vars mål är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet. Läs mera


Puolivälinkoti

Puolivälinkoti erbjuder stött hyresboende i Toholampi centrum. Klienterna har egna hyresrum samt möjlighet att använda gemensamma utrymmen. Dagtid är i regel en anställd närvarande för att hjälpa med vardagssysslor. Klienterna äter lunch i matsalen i samma byggnad, och middag hämtas till enhetens gemensamma kök. Man lagar frukost och en lätt kvällsmåltid tillsammans samt kokar eftermiddagskaffe i det gemensamma köket.

Vid Puolivälinkoti ordnas dagverksamhet i vilket också personer som bor på annat håll kan delta. Hemservicen hjälper kvälls- och nattetid enligt individuellt behov.


Servicesedel

Servicesedel är ett sätt för Soite att ordna boendetjänster i enlighet med socialvårdslagen för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna för att få boendetjänster. En förutsättning är att klienten har förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med en servicesedel kan en klient skaffa boendetjänster genom att själv välja en serviceproducent. Klienten kan välja mellan de serviceproducenter som Soite godkänt och göra valet enligt eget behov, tycke och smak. Genom att bevilja servicesedel förbinder sig Soite till att betala de boendetjänster serviceproducenten producerar.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområdeschef
Lena Pietilä
tfn 044 780 9828

Socialarbetare
tfn 040 804 3683

Handledare
Suvi Viitasalo
tfn 040 804 3679


Socialhandledare
Heidi Heinonen
tfn 044 780 9468

Socialhandledare
Riikka Simpanen
tfn 040 804 3297

Socialhandledare
Niina Ojala
tfn 040 804 3298

Sjukskötare
Eija Korkia-Aho
tfn 044 780 9657


Enheterna:

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering, Karleby
Lena Pietilä
Ansvarsområdeschef
tfn 044 780 9828
 
Puolivälinkoti, Toholampi
Vårdarna
tfn 040 804 4464


Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering skickas till adressen:
 
Ansökning/
Lena Pietilä
Ansvarsområdeschef
Boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering
Soite
Mariegatan 16-20
67200 KarlebyBlanketter

Soites blanketter