Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering

Att söka sig till boende- och stödtjänster via teamet för mentalvårdsrehabilitering

En klient som behöver psykiatriska boendetjänster eller social rehabilitering söker sig till tjänsterna via den enhet som ansvarar för hens vård. Klienten söker sig till tjänster med ansökningsblanketten Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering som finns på Blanketter-sidan på Soites webbplats. På blanketten antecknas bland annat rehabiliteringsklientens egen och den vårdande enhetens bedömning av stödbehovet samt en beskrivning av de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten sänds till teamet för mentalvårdsrehabilitering.

När ansökningsblanketten kommit till teamet för mentalvårdsrehabilitering görs det en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Genom bedömningen av servicebehovet utreder man tillsammans med klienten rättidigheten för, behovet av och verkningsfullheten av servicen. Om den service som ansökts om fattas ett beslut enligt socialvårdslagen och beslutet sänds till klienten.

Stödtjänster inom social rehabilitering

Som stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas social rehabilitering, både som egen verksamhet och som köpta tjänster. Till dessa tjänster hör:
  • hemrehabilitering
  • neuropsykiatrisk rehabilitering
  • neuropsykiatrisk gruppträning
  • arbetsverksamhet
  • öppen arbetsverksamhet
  • dagverksamhet
  • Green Care-verksamhet
  • dagklientskap vid boendeenhet

Soite ordnar social rehabilitering som egen service som Siilinpesäs öppenvårdsrehabilitering och som Puolivälinkotis hemrehabilitering och dagverksamhet.

Boendetjänster

Boendetjänster enligt socialvårdslagen ordnas för personer som av särskilda skäl behöver hjälp eller stöd för boendet eller för att ordna boende. Service som ordnas hem är primär i förhållande till service som kräver att klienten flyttar eller som omfattar både boende och service.

Som boendetjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas stött boende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Tillfälligt intervallboende ordnas för personer som behöver hjälp under en kort period.

Soite ordnar stött hyresboende vid Puolivälinkoti som egen service.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst som är avsedd för unga. Målet med tjänsten är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet. Läs mera


Puolivälinkoti

Puolivälinkoti erbjuder stött hyresboende i Toholampi centrum. Klienterna har egna hyresrum samt möjlighet att använda gemensamma lokaler. Dagtid är i regel en anställd närvarande för att hjälpa med vardagssysslor. Klienterna äter lunch i matsalen i samma byggnad, och middag hämtas till enhetens gemensamma kök. Frukost, lätt kvällsmåltid och eftermiddagskaffe tillreds tillsammans i det gemensamma köket.

Vid Puolivälinkoti ordnas dagverksamhet i vilken också personer som bor på annat håll kan delta. Hemservicen hjälper kvälls- och nattetid enligt individuellt behov.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Porten
Hälsovägen 4
67200 Karleby

Postadress:
teamet för mentalvårds-rehabilitering/Porten
Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Ansvarsområdeschef
Lena Pietilä
tfn 044 780 9828

Ta kontakt:

Suvi Viitasalo
tfn 040 804 3679
mån-tors kl. 9-11

Ansvarsområdeschef
Lena Pietilä
tfn 044 780 9828


Socialarbetare
Johanna Alatalo
tfn 040 804 3683


Socialhandledare
Heidi Heinonen
tfn 044 780 9468

Socialhandledare
Riikka Simpanen
tfn 040 804 3297

Socialhandledare
Niina Ojala
tfn 040 804 3298

Sjukskötare
Eija Korkia-Aho
tfn 044 780 9657


Enheterna:

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering, Karleby
Lena Pietilä
serviceförman
tfn 044 780 9828
 
Puolivälinkoti, Toholampi
Vårdarna
tfn 040 804 4464
tfn 040 804 2986


Ansökan om boende- och stödtjänster inom mentalvårdsrehabilitering skickas till adressen:
 
Ansökning/
Soites team för mentalvårdsrehabilitering/Porten
Mariegatan 16-20
67200 Karleby