Socialservice ➔ De arbetslösas tjänster ➔

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Målet med den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) är att främja klienternas delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden. Målet är att främja sysselsättning och att hjälpa med att söka sig till utbildning. Till målen hör dessutom att upprätthålla yrkeskompetensen och arbetsförmågan samt att främja rehabilitering och en aktiv inställning till livet.  Utöver mångprofessionellt stöd och handledning erbjuder TYP klienterna aktiverande och rehabiliterande tjänster. Målet är att hitta ett lämpligt arbete, utbildning eller en annan långvarigare lösning till arbetslösheten.

Verksamheten i Mellersta Österbotten

I hela landet finns 33 olika samservicenätverk. I Soites område fungerar Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Det finns ett eget verksamhetsställe i Karleby, och Soites yrkesutbildade personer inom socialservicen utför arbetet i landskapet.


TYP-service

Klienten, kommunen/samkommunen, TE-byrån och FPA gör tillsammans det följande:

 • bedömer den arbetslösa klientens servicebehov
 • planerar servicehelheter som är ändamålsenliga med tanke på att främja sysselsättningen
 • ansvarar för att sysselsättningsprocessen framskrider och för att följa upp den


Nätverkssamarbetet med andra organisationer i området är aktivt.

När blir man klient?

 • när främjandet av den arbetslösas sysselsättning förutsätter att service som kommunen/samkommunen, TE-byrån och FPA ordnar samordnas
 • när arbetsmarknadsstöd har betalats i minst 300 dagar
 • eller när arbetslösheten har varat oavbrutet
  • minst sex månader (under 25-åringar)
  • eller 12 månader (klienter som fyllt 25 år)


Under kartläggningsperioden utreds

 • yrkeskompetensen
 • hur livssituationen påverkar sysselsättningen
 • hälsotillståndet
 • arbets- och funktionsförmågan


Efter kartläggningsperioden utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan tillsammans med klienten.


En sektorsövergripande sysselsättningsplan

Kommunen/samkommunen och TE-byrån följer upp hur planen genomförs. Om servicebehovet förutsätter rehabiliteringsservice som FPA erbjuder, deltar FPA i att utarbeta, följa upp och justera planen.

I sysselsättningsplanen kommer man överens om service som behövs för att främja klientens sysselsättning. Det kan vara fråga om social- och hälsovårdsservice eller offentlig arbetskraftsservice. Dessutom kan det vara fråga om rehabiliteringsservice i enlighet med det som föreskrivs i lagarna som gäller denna service.

Tiderna som reserverats för planen är bindande. Det är obligatoriskt att delta i den service man kommit överens om i planen. Det är också obligatoriskt att informera om hur planen förverkligas. Det finns ingen maximal längd för klientskapet. Servicen slutar när det inte längre finns behov av samservice, t.ex. när klienten fått arbete, inlett en utbildning eller gått i pension.


Kontaktuppgifter

Karleby

Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 
Vasavägen 6, 67100 Karleby
iPark, våning 4
(se på bilden)


Socialarbetare

Rauno Perttula
040 804 2087

Tuija Vuotila

040 804 2319


Socialhandledare

Mervi Ritvonen
tfn 040 8065 348


Carita Häggblom
tfn 044 780 9080


Susanna Jämsä

tfn 044 780 9089

Saara-Mari Olaussen
tfn 044 780 9082

Suvi Salmela
tfn 040 806 5349


Kaustby, Vetil, Halso

Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby

Ledande socialarbetare
Minna Niemistö
tfn 040 804 5700

Socialhandledare
Katri Nieminen
tfn 040 804 2178

Kannus

Torikuja 3, 69100 Kannus

Socialarbetare
Titta Kolppanen
tfn 040 804 2700


Socialhandledare

Siiri Salonen

tfn 040 804 2320


Toholampi, Lestijärvi

Lampintie 5, 69300 Toholampi


Socialarbetare
Sinikka Asiala
tfn 040 804 4700  


Socialhandledare

Siiri Salonen

tfn 040 804 2320


Perho

Keskustie 2, 69950 Perho

Socialhandledare
Sirpa Mäkelä
tfn 040 804 3700


Ansvarsområdeschef

Anu Pippola
tfn 040 489 2145