Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Polikliniken för kvinnosjukdomar

Polikliniken för kvinnosjukdomar fungerar vardagar som en remiss- och jourpoliklinik. Patienterna som behöver specialsjukvård kommer till polikliniken med remiss huvudsakligen från hälsocentral- och privatläkare.

På polikliniken fungerar en gynekologisk mottagning samt en special- och ingreppspoliklinik.

urogynekologiska polikliniken undersöks och handleds patienter med inkontinens och görs planering av operationer. 

infertilitetspolikliniken planeras och genomförs vård i samarbete med olika barnlöshetskliniker. På polikliniken uppföljs också t.ex. patienter med endometrios.

onkologiska polikliniken genomförs behandling och uppföljning av gynekologisk cancer i enlighet med nivåstruktureringen av specialsjukvården.

ingreppspolikliniken görs mångsidiga hysteroskopiska ingrepp som t.ex. bortoperering av myom och polyper. Ingreppen görs polikliniskt under lokalbedövning.

På polikliniken för kvinnosjukdomar fungerar också en sexualterapeuts mottagning.

På polikliniken fungerar dessutom ett stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, ett s.k. seri-stödcenter.
Kontaktuppgifter

Polikliniken för kvinnosjukdomar finns i a-flygeln vid MÖCS, på 1 vån. (guidekarta).


Öppen:
vardagar kl. 7.30-15.00


Kontakt och förfrågningar:
tfn 06 826 4350


Kvinnokliniken
avdelningsskötare
Jessica Wikblad
tfn 040 653 4404

 

Biträdande avdelningsskötare
Arja Vähäsöyrinki
tfn 040 653 4013


Överläkare 
Charlotta Frostdahl
tfn 040 653 4313


Seri-stödcenter
tfn 06 826 4344