Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Ungdomspsykiatriska avdelningen 17

Ungdomsavdelningen 17 betjänar: 13-18-åriga ungdomar och deras familjer. Avdelningen är hemlik och har 10 vårdplatser.

Att komma till avdelningen: Man kommer till avdelningen med remiss. Det rekommenderas att klienten besöker avdelningen för att bekanta sig med den innan vården inleds.


Avdelningsvård behövs

 • när den unga personen upplever en svår kris
 • när en undersökningsperiod behövs för att kunna utreda den unga personens symptom eller livssituation
 • när öppenvårdens tjänster inte erbjuder ett tillräckligt stöd för den unga personen


Det kan till exempel vara fråga om

 • svårigheter med uppväxten och utvecklingen
 • psykotiska symptom, isolering
 • att den unga blir fast i hemmet utan framtidsvisioner
 • problem i familjen och problem med relationerna
 • problem i skolan
 • beteendestörningar
 • depression
 • självdestruktivitet
 • rädslor, ångest
 • tvångsmässiga symptom
 • ätstörningar


Vårdens innehåll

 • vid avdelningsvård kan det vara fråga om kort krisvård, en undersökningsperiod, en längre vårdperiod, intervall- eller dagsjukvård
 • för varje ungdom utarbetas en egen undersöknings- och vårdplan tillsammans med den unga personen och föräldrarna
 • den unga personen har en egen sjukskötare som hen kan diskutera sina ärenden med
 • till vården hör läkarundersökningar och vid behov psykologens tester samt socialarbetarens tjänster
 • det hålls möten med familjen
 • det terapeutiska samhället på avdelningen innebär diskussioner i grupp samt funktionella metoder
 • på sjukhuset finns en egen sjukhusskola för barn i grundskoleåldern
 • läkemedel används vid behov som stöd för den övriga vården
 • den unga personen kan ha permission enligt överenskommelse
 • personalen har tystnadsplikt


Det terapeutiska samhällets principer på avdelningen

 • individualitet
 • respekt för varandra
 • gott uppförande
 • ärlighet
 • ansvarskänsla


Avgifter

Av personer under 18 år debiteras vårdavgift för sju vårddagar per kalenderår.
Kontaktuppgifter

Ungdomspsykiatriska avdelningen 17 finns på MÖCS våning 0 i r-flygeln (guidekarta).

 

Kansliet / avdelningen 17

tfn (06) 826 3050
fax (06) 826 3049

 

Avdelningssekreterare
Hanna Koivisto
tfn 040 804 3665

 
Biträdande avdelningsskötare 
Tuija Luoma
tfn 040 653 4062


Ansvarsområdeschef
Jaakko Kosonen
tfn 040 653 4064

 

Överläkare
Matti KaivosojaLänkar

Den psykiatriska viljeyttringen finns på sidan blanketter

På tjänsten Psykporten för unga hittar du information om ungdomarnas mentala hälsa och om rusmedelsfrågor.