Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Tandreglering

Målet med tandreglering är att jämlikt erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt ett välfungerande bett. För att tandreglering ska lyckas krävs det att barnet och föräldrarna förbinder sig långsiktigt till vården.

Genom tandreglering behandlas bettfel som stör tändernas normala utveckling och funktion. Genom tandreglering görs också korrigeringar när tänderna sitter för trångt. Tandreglering är specialiserad vård som kan ta flera år.

På tandkliniker följer man i samband med kontroller med hur bettet utvecklas hos barn. Barn hänvisas vid behov till tandregleringsvård. Smärre oregelbundenhet eller smärre utrymmesbrist i tandraderna kräver vanligtvis inte tandreglering.

Det finns olika slags tandställningar, både löstagbara och fasta. En löstagbar tandställning ska tas bort när tänderna borstas. Tandställningen bör också rengöras omsorgsfullt dagligen. Den som har en fast tandställning bör komma ihåg att vara extra noggrann med tandborstningen.


Vi önskar att en förälder/vårdnadshavare följer med på barnets tandläkarbesök. På så sätt får alla parter på samma gång nödvändig information samt handledning gällande vården hemma.

Av personer som fyllt 15 år tar vi ut en avgift på 50,80 € för ett uteblivet besök. Om en sms-påminnelse inte kommit, tas avgift ändå ut för uteblivet besök.

I Karleby och i Kronoby

Alla elever genomgår senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering, om bettet inte har undersökts tidigare. Ett kallelsebrev skickas hem.

I Karleby är tandregleringsvården i regel centraliserad till tandkliniken på huvudhälsostationen. En del av vården utförs på Storkisbackens tandklinik.

I Kronoby har tandregleringsvården i regel centraliserats till Kronoby tandklinik. En del av vården kan utföras på tandkliniken i Terjärv.


Lestijokidalen och Perho ådal

Screeningsundersökningar i fråga om tandreglering utförs av grundvårdens tandläkare och munhygienister enligt screeningsinstruktioner. Man blir kallad till tandregleringsbesök enligt individuell vårdplan.

I Lestijokidalen besöker specialisttandläkaren i tandreglering Kannus, Toholampi och Lestijärvi enligt överenskommelse.

I Perho ådal besöker specialisttandläkaren i tandreglering Tunkkari tandklinik och Perho tandklinik enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter

Tandklinikerna i Karleby

Centraliserad tidsbeställning
tfn
06 828 7400

Karleby hälsostationens tandklinik  Mariegatan 28, 67200 Karleby

Björkhagens tandklinik    
Mårdvägen 6, 67800 Karleby

Storkisbackens tandklinik   
Korpvägen 11, 67100 Karleby

Kelviå tandklinik    
Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå

Chef för munhälsovårdens serviceområde
Martti Lilja tfn 044 730 7678

Ansvarsområdeschef
Leila Hagqvist tfn 040 806 5759

Avdelningsskötare
Anna-Liisa Nikkarikoski tfn 044 730 7642


Tandklinikerna i Kronoby

Kronoby tandklinik                  
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby
tfn 040 806 5751

Terjärv tandklinik    
Hörbyvägen 2, 68700 Terjärv
tfn 040 806 5850


Ansvarsområdeschef

Anne Hägglund tfn 040 489 2313


Tandklinikerna i Lestijokidalen

Tidsbeställning tfn 040 804 2200

Kannus tandklinik            
Lopotinkatu 2, 69101 Kannus

Toholampi tandklinik        
Sairaalatie 2, 69300 Toholampi

Lestijärvi tandklinik 
Niemeläntie 3 A, 69440 Lestijärvi


Ansvarsområdeschef

Pekka Korhonen tfn 040 804 4220


Tandklinikerna i  Perho ådal    

Tidsbeställning tfn 040 804 5200


Tunkkari tandklinik    
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari

Perho tandklinik    
Vanhainkodintie 20, 69950 Perho
 
Halso tandklinik    
Kauppisentie 12, 69510 Halso


Ansvarsområdeschef

Paula Varila tfn 040 804 5138