Egenvård

Till Soites egenvårdstjänst hör det följande:

 • elektronisk kontakt
 • dina tidsbeställningar till Soites enheter
 • huvuddiagnos och bestående diagnos
 • läkemedelsordinationer
 • vaccinationsuppgifter
 • antikoagulationsbehandling (till exempel Marevan)
 • möjlighet att skicka meddelanden till Soites mödra-, preventiv- och barnrådgivningar samt till mottagningarna vid hälsostationerna. Meddelandena sparas i patientjournalen.
 • ändring och kontrollering av egna uppgifter
 • elektroniska blanketter för patientuppgifter


Patientuppgifterna till det elektroniska uträttandet av ärenden plockas från Soites patientdatasystem. I tjänsten syns alltså endast de patientuppgifter som antecknats vid Soites enheter.


Identifieringen i de elektroniska tjänsterna sker via nättjänsten Suomi.fi och inloggning sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.


Elektroniska kontakt

I den elektroniska Egenvårdtjänsten kan du skicka meddelanden på ett säkert sätt till anställda i Soite. Möjligheten att kommunicera elektroniskt är för närvarande i bruk på mottagningarna på Soites hälsostationer och på mödra-, preventiv- och barnrådgivningarna.

Du kan skicka ett meddelande till en yrkesutbildad person i Soite när det passar dig bäst. En yrkesutbildad person i Soite svarar på ditt meddelande i Egenvårdstjänsten eller kontaktar dig på annat sätt så snart som möjligt under tjänstetid.

 1. Logga in på Egenvårdstjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker via nättjänsten Suomi.fi.
 2. Klicka på "Meddelanden" på Egenvårdssidan för att skicka ett meddelande. Första gången du använder systemet ber det om ditt tillstånd för att skicka meddelanden.
 3. Klicka på "Nytt meddelande" och fyll i fälten i den elektroniska blanketten. Om du t.ex. vill skicka ett meddelande till mottagningen i Karleby och inte har en egen utsedd kontaktperson, välj "Karleby mottagning" som mottagare. Om du har en utsedd kontaktperson, välj som mottagare "Utsedd kontaktperson, mottagning".
 4. Skriv meddelandet och skicka det genom att klicka på "Skicka".

Anvisning: Så här skickar du ett meddelande till Soite via Egenvårds-tjänsten.pdf


Egenvård för Marevan-klienter

Vi erbjuder Marevan-klienterna möjlighet till elektroniskt uträttande av ärenden. Om en klient lämpar sig för elektroniska tjänster kan hen och sjukskötaren komma överens om att övergå till elektroniskt uträttande av ärenden.


Den digitala Egenvården erbjuder klienterna möjlighet att komma med i ett vårdteam. Till vårdteamet hör en läkare, sjukskötare och klienten själv. Läkaren och sjukskötaren stöder med sin yrkeskunskap klienten när det gäller att ha kontroll över den egna hälsan och sjukdomen. De yrkesutbildade deltar lätt i teamets verksamhet via patientdatasystemet. 


Den elektroniska tjänsten lämpar sig för icke-brådskande vård som stöd för egenvården.


Fördelar:

 • Marevan-klienter som lämpar sig för tjänsten har möjlighet att kontrollera vissa uppgifter dygnet runt via den elektroniska tjänsten. Det är fråga om att  kontrollera INR-värden, läkemedelsdoser, läkemedelslista samt vaccinationsuppgifter.
 • klienten behöver inte köa i telefon
 • klientens ansvar för den egna vården ökar
 • klienten kan på ett smidigare sätt sköta sina ärenden inom hälso- och sjukvården

Meddelandena förmedlas via nättjänsten på ett datasäkert sätt, och utomstående kan inte läsa, kopiera eller ändra dem.

Vad krävs för att man ska kunna använda tjänsten?

 1. Klienten ska ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat samt en internetförbindelse.
 2. Klienten ska ha tillräckligt med kunnande för att sköta ärenden elektroniskt.  
 3. En Marevan-klient ska underteckna ett eEgenvårdsavtal som klienten personligen för till mottagningen vid den egna hälsostationen. Där kontrolleras att alla nödvändiga uppgifter har antecknats på avtalsblanketten. Avtalsblanketter finns på hälsostationerna och på den egna mottagningen.