Hälsotjänster ➔ Palliativ vård

Palliativa polikliniken

På palliativa polikliniken arbetar två sjukskötare samt en läkare som specialiserat sig på palliativ vård. Polikliniken erbjuder vård för cancerpatienter efter aktiv behandling. Palliativ vård är symptomlindrande vård. Man övergår till palliativ vård när den botande och bromsande behandlingen har avslutats. Patienten kommer vanligtvis till polikliniken med remiss från specialsjukvården, men patienten kan även själv kontakta polikliniken.

På det första besöket till polikliniken uppgörs en vårdplan tillsammans med patienten och eventuellt även med den anhöriga. Patientens helhetssituation kartläggs och man bedömer vårdbehovet (smärtan, näringen, det sociala nätverket, förmåner och behovet av hemhjälp). Vårdplanen kontrolleras regelbundet och/eller vid behov. Genom verksamheten försöker man hjälpa patienten att klara sig hemma så länge som möjligt.

Palliativa polikliniken samarbetar med hemsjukhuset, hemvården, hälsocentralsjukhusen och MÖCS. Klientavgifter tas ut enligt hälsovårdscentralens avgifter för öppenvård.

Palliativ vård

Palliativ vård är aktiv och helhetsbetonad vård av obotligt sjuka och döende patienter. Vården är lindringsvård och den lindrar och minskar lidandet. Centralt är lindring av smärta och andra symptom. Samtidigt sätter man sig in i psykiska, sociala och andliga frågor samt livsåskådningsfrågor.

Målet med den palliativa vården är att livets slutskede är så bra som möjligt. Även stöden för de närstående är en del av den goda vården.

Kontaktuppgifter

Palliativa polikliniken
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
Centralsjukhusets y-flygel, våning 0 (guidekarta)

tfn 040 488 2910

Öppen från måndag till torsdag
kl. 8-16 och fredagar kl. 8-14

Sjukskötaren

Marjo Heikkinen
tfn 040 488 2910

Telefontid vardagar


Frida Slotte
tfn
040 804 3557
Telefontid vardagar


Ansvarsområdeschef
Disa Penttilä
tfn 044 730 7619