Socialservice ➔ Servicesedel

Servicesedel

Servicesedeln är ett sätt att erbjuda kommunens invånare tjänster utöver den service som samkommunen producerar själv och de tjänster den köper. Med servicesedel kan klienten skaffa social- och hälsovårdstjänster genom att själv välja serviceproducent utifrån sina egna behov och önskemål bland de serviceproducenter Soite godkänt.

Om användningen av servicesedel stadgas i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. Syftet med lagen är att öka valmöjligheterna för klienter, att förbättra tillgången till tjänster och att göra serviceproduktionen mångsidigare. Dessutom är syftet att främja samarbetet mellan kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård, näringslivet och privata serviceproducenter.

Soites upphandlingsbyrå koordinerar samkommunens servicesedelverksamhet. Man kan kontakta upphandlingsbyrån i processuella och juridiska frågor. På den praktiska nivån är det vederbörande serviceområden inom samkommunen som ansvarar för servicesedlarna. Dessa serviceområden svarar på praktiska frågor om servicesedelverksamheten.


Servicesedel används inom följande tjänster i Soite:

  • Terapi inom medicinsk rehabilitering: fysioterapi, ergoterapi, lymfterapi, talterapi
  • Fotvård
  • Handikapptjänster: personlig assistans, boendetjänster för gravt handikappade personer, Green Care-arbetsverksamhet
  • Äldreomsorg: tillfällig hemvård
  • Boendetjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering


Kontaktuppgifter

Tf upphandlingschef
Anne Harjunpää
tfn 040 488 2850


Suomi.fi-meddelanden i bruk

Soite har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden i en del av sina tjänster. En klient kan gett sitt samtycke i Suomi.fi till att ta emot meddelanden elektroniskt. Meddelandena från en myndighet styrs då till klientens meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi. Detta är ett alternativ till att skicka meddelanden som papperspost.

Inledningsvis kopplar man till Suomi.fi-meddelanden sådana ärenden som är förknippade med servicesedlar, köpta tjänster och dokumentförvaltning.

Med hjälp av Suomi.fi skickas meddelanden elektroniskt direkt till meddelandena i webbtjänsten Suomi.fi, ifall klienten tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Det kan t.ex. vara fråga om anvisningar, beslut och andra tillkännagivanden som gäller ovannämnda tjänster i Soite. Ett undantag är i det här skedet bilagor till beslut om servicesedlar och köpta tjänster. Dessa skickas inte via Suomi.fi-meddelanden utan kan i stället läsas i portalen palse.fi.