Soite ➔ Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

I Soite används en elektronisk webbkurs för introduktion som innehåller ett omfattande informationspaket för en nyanställd. Kursen består av flera delar som du kan göra i din egen takt och i vilken ordning som helst. Inloggningsuppgifterna för webbkursen får du av din chef när du ingår avtalet om anställningsförhållandet.

Materialet i introduktionskursen är indelat i fyra helheter:

  1. Välkommen 
  2. Anställningsförhållande
  3. Säkerhet
  4. Organisationen