Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Perho verksamhetscenter  

Vid Perho verksamhetscenter ordnas dag- och arbetsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Centret har dagligen 12-19.

Verksamhetscentret personal består av en ansvarig handledare och tre handledare.

Vid verksamhetscentret pysslar vi dagligen och gör små handarbeten. Vi använder också vävstol. Vi lär oss tillsammans färdigheter för det dagliga livet och att fungera tillsammans. I veckoprogrammet ingår gym, ett pass i gymnastiksal och daglig vistelse utomhus för att bevara den fysiska konditionen.

Viktiga samarbetspartners är bland annat församlingen, 4H och biblioteket som ordnar olika slags stunder för våra klienter varje månad. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Verksamhetscentret
Vehmassuontie 9
69950 Perho
Kartan

Tf serviceförman
Marko Hotakainen
tfn 040 804 3882

Ansvarig handledare
Niina Anttila
tfn 040 804 3870