Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorboende vid Iltarusko

Seniorboende lämpar sig för en klient som behöver hjälp dagligen och varje vecka, men inte kontinuerligt. Målet är att den äldre kan bo i sitt eget hem med hjälp av hemvård och andra stödtjänster.


Gemenskapen, att göra klienterna delaktiga och att hitta egna resurser till ett meningsfullt liv är utvecklingsobjekten inom seniorboendet.


Klienterna som använder hemvårdstjänster regelbundet har en egen utsedd vårdare. Denna ansvarar för planeringen av klientens vård tillsammans med klienten och hens närstående.

Bostäderna vid Iltarusko som är avsedda för seniorboende finns i samma utrymmen som servicecentret Iltarusko. De boende har utöver egen bostad tillgång till gemensamma utrymmen att tillbringa tid i samt gemensam matsal och bastu. Vid Iltarusko finns också kontorslokalerna för hemvårdens team i Kaustby.
                                                                                                                                                                                  
Bostädernas storlek varierar mellan 28 m² och 56 m². Bostäderna är utrustade för att användas av invalider. Som hyresvärd fungerar Kaustisen Vanhustentaloyhdistys ry.

Avgifterna består av hyra samt avgifter för de hemvårdstjänster och stödtjänster som klienten använder. Klienten kan ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA.

Kontaktuppgifter

Pappilantie 7
69600 Kaustby

Serviceförman
Karita Eteläperä
tfn 040 804 5926