Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Seniorboende vid Kuusikumpu

Seniorboende lämpar sig för en klient som behöver hjälp dagligen och varje vecka, men inte kontinuerligt. Målet är att den äldre kan bo i sitt eget hem med hjälp av hemvården och andra stödtjänster.


Gemenskapen, att göra klienterna delaktiga och att hitta egna resurser till ett meningsfullt liv är utvecklingsobjekten inom seniorboendet.


De klienter som använder hemvårdens tjänster regelbundet har en egen utsedd vårdare. Hen ansvarar för planeringen av klientens vård tillsammans med klienten och hens närstående.

Kuusikumpu består av två höghus. På första våningen finns gemensamma utrymmen för att tillbringa tid i, matsal, bastu och personalens kontorslokaler. I huset finns även ett eget gym. Bostädernas storlek varierar mellan 25 m² och 43,5 m². Bostäderna är utrustade för att användas av invalider. Som hyresvärd fungerar Kokkolan kaupungin vuokra-asunnot Oy.

Avgifterna består av hyra samt avgifter för de hemvårdstjänster och stödtjänster som klienten använder. Klienten kan ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA.

Till personalen hör sjukskötare, närvårdare och sysselsättningsledare. Dessutom är konditionsskötarens tjänster tillgängliga två gånger per vecka.


Seniorboendet Kuusikumpus plan för egenkontroll (på finska).

Kontaktuppgifter

Granvägen 20
67200 Karleby

Ta kontakt vardagar kl. 7-15. Efter kl. 15 kontakta centret för verksamhetsstyrning i brådskande ärenden
tfn 044 780 9862

Serviceförman Kirsi Hyyppä
tfn 040 806 8007

Primärskötare Tarja Tajakka
tfn 040 806 5862

Sjukskötare Susann Nykänen
tfn 044 730 7934

Sjukskötare Piia Sydänmetsä
tfn 040 806 5407