Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering - social rehabilitering för unga vuxna mentalvårdsklienter

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst som försöker främja klienternas funktionsförmåga och livskvalitet samt stödja självständigt boende. Dessutom försöker Siilinpesä minska behovet av sjukhusvård och minska på olägenheter som sjukdom medför. Målet är att stödja klienterna så att de hittar sina egna resurser och mål och uppnår målen.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är stöd för unga vuxna (18-25 år) mentalvårdsklienter under en på förhand överenskommen period. Tjänsten är flexibel, det kan ordnas 1-3 möten med en klient per vecka.

Den sociala rehabiliteringen består av det följande:
  • att ta hand om sig själv och sitt hem
  • självkännedom och kommunikationsfärdigheter
  • att sköta sin ekonomi
  • arbete, studier, hobbyer och delaktighet i samhället

Teamet för öppenvårdsrehabilitering vid Siilinpesä arbetar vardagar i regel kl. 8-16. Inom öppenvårdsrehabiliteringen arbetar ett yrkesövergripande team. Öppenvårdsrehabilitering kan ordnas i klientens eget hem. Dessutom finns en stödbostad i Karleby.

För klienterna hos Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering erbjuds också gruppverksamhet i lokalerna på Kaustargatan.


Kontaktuppgifter

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering
Kaustargatan 38, 67100 Karleby   
KartaRiikka Simpanen
tfn 040 804 3297

Niina Ojala
tfn 040 804 3298

Tiia Katajisto
tfn 040 804 3639

Vi finns på Instagram: