Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Städning och klädtvätt

Vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite hör städning och hushållsarbete inte till Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna eller hemvården. Klienterna kan dock utnyttja Skatteförvaltningens momsfria tjänster eller hushållsavdrag för de hemvårdstjänster de behöver.

Om klientens funktionsförmåga försämras har hen möjlighet att köpa hushållsarbetstjänster av privata serviceproducenter som fungerar i olika kommuner. I tjänsterna kan t.ex. ingå städning, matlagning, klädtvätt och klädvård, vård av gård och trädgård eller snöröjning. Hushållsavdrag kan erhållas om arbetet görs i det egna hemmet eller i ett fritidshus eller hos föräldrarna/mor- eller farföräldrarna.

Klienter, deras närstående och andra intresserade kan själv kontakta företagare som är verksamma i olika kommuner. Information om företagare finns i lokaltidningar, hos kommunbyråer och vid stadshus.  Servicehandledarna inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster ger också gärna mer information.

Vid behov kan du be en servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster om grundläggande information om hushållsavdraget eller momsfria tjänster (städning och hemvård).

Via Skatteförvaltningens länkar kan du bekanta dig med tjänster, kriterierna för tjänsterna, ansökningar och ansökningsanvisningar:

Hushållsavdrag (Skatteförvaltningen)

Momsfria tjänster (Skatteförvaltningen)Kontaktuppgifter

Karleby

Fabriksgatan 27 (nedre våningen i verksamhetscentret Tervakartano, blåa höghuset)


Serviceförman
Heidi Lindqvist
tfn 040 806 5958 

Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478 

Servicehandledare
Eija Lahti
tfn 044 730 7649 

Servicehandledare
Sanna Sjöwall 
tfn 040 806 5449 

Servicehandledare
Sirpa Haapoja
tfn 040 488 2797

Servicehandledare
Pia Sorvisto 
tfn 040 806 5150


Lestijokidalen
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Servicehandledare
Sanna-Kaisa Göös
tfn 040 804 2151

Servicehandledare
Anu Jylli
tfn 040 804 2420


Perho älvdal
(Halso, Kaustby, Vetil, Perho)
Koulutie 33, 69700 Veteli


Servicehandledare
Petra Nikula-Valo
Koulutie 33, 69700 Vetil
tfn 040 804 5420

Servicehandledare
Paula Hautala
tfn 040 804 3203