Socialservice ➔ Barnskydd ➔

Barnskydd

Barnet har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en harmonisk uppväxt och mångsidig utveckling samt särskilt skydd. Det är i första hand föräldrarna och vårdnadshavarna som ansvarar för barnets välbefinnande. Även barnets närstående samt servicen som till exempel rådgivning, daghem och skola stöder barnet och föräldrarna. I sista hand är det barnskyddsmyndigheterna som har ansvar för barnet.

Barnskyddet hjälper familjen och stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i barnets vård och uppfostran när barnets välbefinnande är i fara. När behovet av barnskydd bedöms beaktas i första hand barnets bästa. Målet är att barnet kan växa och utvecklas i sitt eget hem.

Barnskyddet har en lagstadgad skyldighet att agera om barnets bästa förutsätter det.


Handbok för barnskyddet (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)

Information om barnskydd

En ny arbetsmodell inom Soites barnskydd

Soites blanketter

Kontaktuppgifter

Ansvarsområdeschef Johanna Alatalo
tfn 040 806 5151

Karleby
Villa familjecenter
Hemgårdsvägen 4, 67600 Karleby 

Karta 

tfn 040 806 5238, 040 806 5097 
fax 06 835 2402 


Barnskyddet i Karleby

Ledande socialarbetare Oili Hagström

tfn 044 780 9994


Barnskyddet i Kronoby

Serviceområdeschef Minna Lönnbäck

tfn 044 780 9442


Barnskyddet i Lestijokidalen
Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Kannus socialbyrå
Asematie 1 (PL 42), 
69100 Kannus

Karta

Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720

Socialarbetare
tfn 040 804 4720 


Barnskyddet i Perho ådal
Halso, Kaustby, Vetil, Perho

Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby

Ledande socialarbetare Ulla Siirilä
tfn 040 804 2720

Socialarbetare
tfn 040 804 5720

Socialhandledare
tfn 040 804 5721


Kokemusta rikkaammat kamratstöds-verksamhet bland unga


Kokemusta rikkaammat i Facebook