Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 26.10.2020

Ett tekniskt fel i Soites Egenvårdstjänst 

Det finns tyvärr ett tekniskt fel för tillfället i Soites elektroniska Egenvårdstjänst på adressen https://soite.terveytesi.fi/. Felet utreds och målet är att åtgärda det så snart som möjligt.


Vi beklagar!

Meddelanden