Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 20.2.2019

Avvikande öppettider vid Soites enheter under sportlovet 

Nedan finns en lista över avvikande öppettider vid Soites enheter under sportlovet. Övriga enheter vid Soite har öppet som normalt.


Hälso- och sjukvårdstjänster


Mottagningstjänster


Mottagningsverksamhet Karleby

Mottagningen i Ullava 25.02 – 01.03.19 stängd


Mottagningsverksamhet Kronoby

Mottagningen i Nedervetil 25.02 – 03.03.19 stängd

Mottagningen i Kronoby 25.02 – 03.03.19 stängd


Mottagningsverksamhet Lestijokidalen

Mottagningen i Lestijärvi 25.02 – 01.03.19 stängd

Mottagningen i Toholampi 25.02 – 01.03.19 sjukskötarmottagningen öppen


Mottagningsverksamhet Perho älvdal

Halso morgonmottagning 25.02 – 01.03.19 stängd

Mottagningen i Perho 28.02 – 01.03.19 stängd


Centralsjukhuset

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar:  Öronpolikliniken 01.03.19 stängd


Seniorernas hälsopunkter

Seniorernas hälsopunkt Daalia 27.02.19 stängd


Familjernas tjänster


Familjecentertjänster Karleby

Lochteå rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd

Ullava rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd


Familjecentertjänster Kronoby

Kronoby rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd

Terjärv rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd


Familjecentertjänster Lestijokidalen

Lestijärvi rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd


Familjecentertjänster Perho älvdal

Halso rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd

Perho rådgivning 25.02 – 03.03.19 stängd


Omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänster


Arbets- och dagverksamhetstjänster

Verksamhetscentret i Lestijokidalen 25.02.19 och 01.03.19 stängt

Perho verksamhetscenter 25.02 – 03.03.19 stängt

Regnbågen 25.02 – 03.03.19 stängd

Verksamhetscentret Duuni 28.02 – 01.03.19 stängt

Verksamhetscentret Kompassi 28.02 – 01.03.19 stängt

Työtupa i Halso 25.02 – 03.03.19 stängd

Meddelanden