Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Ätstörningsteamet Verso

Ätstörningsteamet Verso hör till ungdomspolikliniken och är ett yrkesövergripande arbetsteam. Teamet vårdar ungdomar och vuxna som har en ätstörningsdiagnos. Ätstörningsteamet består av en dagavdelning och en poliklinik. På dagavdelningens består dagarna av olika slags gruppverksamhet och av måltider.

Även Soites andra tjänster är tillgängliga. Ätstörningsteamet fungerar vid sidan om den polikliniska vården och avdelningsvården som en del av vårdkedjan i fråga om ätstörningar.

Man söker sig till vård i Verso med remiss.


Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
(våning 1, r-flygeln vid MÖCS)
(guidekarta).

tfn 0400 145 540
Telefontid mån-fre kl. 8.00-8.30 och 14.30-15.00

Sjukskötare
Johanna Pannula

Sjukskötare
Ari Karvonen