Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Revisionsnämnden

Den externa och interna övervakningen bildar tillsammans ett omfattande övervakningssystem. Revisionsnämnden och revisorn ansvarar för den externa övervakningen i enlighet med kommunallagen.

Den interna övervakningen är ett hjälpmedel för ledningen, och styrelsen ansvarar för att ordna den. Revisionsnämnden har som uppgift att övervaka att revisorns revisionsplan genomförs och att se till att det finns tillräckliga resurser för granskning av revisionen. Dessutom kommer den med initiativ och förslag om hur man så ändamålsenligt som möjligt kan samordna de uppgifter nämnden, revisorn och den interna övervakningen har.

Revisionsnämnden sammanträder 6-7 gånger per år.


Sammansättning 2021- 

Medlem (ersättare)
Tarja Palosaari, ordförande, Karleby (Manolis Huuki)
Johanna Järvelä, vice ordförande, Vetil (Tarja Tuominen)
Jorma Koski-Vähälä,  Lestijärvi (Jorma Tuikka)
Markku Luomala, Kaustby (Tarja Harju-Karhula)
Helena Broända, Kronoby (Leif Jakobson)