Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Terjärv vårdcenter

På grund av coronavirusläget begränsas besöken vid alla enheterna som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg i Kronoby t.o.m. 30.11.2020.
--------------------------

Terjärv vårdcenter/anstaltsvård har 10 vårdplatser och ger rehabiliterande korttidsvård. Målet för den rehabiliterande avdelningsvården är att bevara/förbättra funktionsförmågan hos klienter som skrivits ut från sjukhuset. På så sätt stödjas möjligheterna att bo hemma.

Dessutom erbjuder vi regelbundna intervallvårdsperioder under närståendevårdarnas ledighet. Etiska värden i vårt arbete är klientorientering, öppenhet, jämlikhet, rättvisa och förtroende.

Serviceförmannen ansvarar för avdelningen. På avdelningen arbetar sjukskötare och primärskötare/närvårdare samt rehabiliteringspersonal.

Av klienter tas ut en avgift för korttidsvård. I priset ingår mat, grundmediciner, läkartjänster och vård.

Församlingar ordnar andakter vid vårdcentret torsdagar kl. 14.15 varannan vecka. Vårdpersonalen ger närmare information. Dessutom ordnar föreningar olika aktiviteter vid vårdcentret.

Kontaktuppgifter

Terjärv vårdcenter
Hörbyvägen 8
68700 Terjärv

Kansliet
tfn 040 806 5842

Samtal till patienter
tfn 040 806 5845

Läkare Anneli  Lövsund

Serviceförman
Ulla Forsbacka
tfn 040 489 2301