Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Utvecklingsenheten främjar och stöder utvecklingen av Soites tjänster genom forskning, utveckling och innovation. Att sköta den här uppgiften förutsätter ofta samarbete som bygger på kunskap med olika samarbetspartner.

Soite stöder verksamhetsområden t.ex. genom att utarbeta olika enkäter och rapporter. Soite kan dessutom koordinera utarbetandet av strategier och temaprogram och planera och utvärdera utvecklingsverksamheten och projekt. Detta görs genom olika metoder som t.ex. förhandsbedömning av konsekvenser, förhands- och bedömningsdialoger, modellering av processer (QPR).

Innovations- och forskningsverksamheten genomförs oftast tillsammans med samarbetspartner. Forsknings-, utvecklings, och innovationsverksamheten har en betydande roll i främjandet av organisationens livskraft.

Kontaktuppgifter

Delaktighets- och klientrelationschefen
Jussi Salminen
tfn 044 780 9444