Kontaktuppgifter

Ekonomidirektör
Pasi Hämäläinen

Soites verksamhetsområden

Soites verksamhet är indelad i följande verksamhetsområden:
  • Hälso- och sjukvårdstjänster
  • Vården och omsorgen
  • Familjernas tjänster
  • Handikapptjänster
  • Stöd för ledningen och stödtjänster i produktionen

Soites organisationsschema 2020