Socialservice ➔ De arbetslösas tjänster ➔

Tjänster för arbetslösa

Social- och hälsovårdssamkommunen Soite erbjuder klientcentrerade och lagstadgade tjänster för att främja sysselsättningen.

Sådana är:

  • Hälsoundersökningar för arbetslösa
  • Aktiveringsplan
  • Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
  • Rehabiliterande arbetsverksamhet

Förutom Soite erbjuds sysselsättningstjänster också av Karleby stad. Det gemensamma målet är att stödja klientens väg via de sysselsättningsfrämjande tjänsterna ut på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom fungerar sysselsättningstjänsterna som stöd- och expertenhet inom sysselsättning.


Till Karleby stads sysselsättningstjänster hör:       
  
  • Sysselsättningsskyldighet
  • Lönesubventionerat arbete
  • Sommarjobb
  • Pointti - stadens lönebidrag

Karleby stads sysselsättningstjänster gör nära samarbete med flera aktörer för att främja klientens sysselsättning. Bland dessa finns klienter, stadens förvaltningar, arbets- och näringsbyrån, servicecentret för arbetskraft, regionens projektaktörer, företag och andra aktörer inom privata sektorn.