Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Veterantjänster

Inom Soite följs Statskontorets anvisning "Anvisningsbrev för krigsinvalidernas och frontveteranernas tjänster 2021". Veterantjänsterna inom Soites Klienthandledning och öppenvårdstjänster är avsedda för hemmaboende krigsveteraner i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites område. Som hemmaboende personer räknas de som bor i eget hem, i hyreslägenhet eller vid ett seniorboende. Veterantjänster som tillhandahålls hemma gäller inte veteraner eller änkor till veteraner som bor vid serviceboende med heldygnsomsorg eller på anstalt.

Soites styrelse har beslutat att Soites klient- och patientavgifter ändras. Ändringen innebär att veteraner beviljas rätt till avgiftsfri hemvård, hemsjukvård samt till stödtjänster som är förknippade med dessa. Styrelsen har dessutom redan tidigare beslutat att veteraner får avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster.

Bedömningen av servicebehovet som utförs av en yrkesutbildad person avgör mängden tjänster som beviljas en veteranklient. Bedömningen av servicebehovet (kartläggning av skicket och omständigheterna) sker alltid via veteranernas sjukskötare. Det primära målet med hembesöken veteranernas sjukskötare gör är att med hjälp av rehabiliterande öppenvårdstjänster hjälpa den äldre att bo hemma. Det är också viktigt att erbjuda information om andra tjänster och förmåner som klienten eventuellt är berättigad till.

Veteranernas sjukskötare fungerar som ansvarig person gällande veterantjänster. Sjukskötaren koordinerar tjänsterna som veteranen får. Skötaren ser också till att veteranen får de tjänster hen behöver flexibelt till sitt eget hem.

Hembesöket som veteranernas sjukskötare gör är avgiftsfritt och frivilligt för klienten. Via sjukskötaren är det också möjligt att få information om stödtjänster inom Soites Klienthandledning och öppenvårdstjänster samt om hemvårdens tjänster.


Respons från klienter:

  • Soites måltidsservice är bra. Veteranernas skötare kommer på besök en gång per månad. Det är bra att man får all service hem.
  • God service. Inget att anmärka på.
  • Viktig samvaro.
  • Jag är fullständigt nöjd med den service jag fått.

Kontaktuppgifter

Karleby
Haapoja Sirpa
veteranernas sjukskötare
tfn 040 488 2797


Besöksadress:
Torggatan 50, 67100 Karleby


Faktureringsärenden:

Westmark Kaj
byråsekreterare
tfn 040 806 5084 


Kronoby 

veteranernas sjukskötare
tfn 040 806 8190


Besöksadress:
Södra Terjärvvägen 8
68700 Terjärv


Perho ådal och Lestijokidalen
veteranernas sjukskötare
tfn 040 804 3203


Besöksadress:
Koulutie 33
69700 Veteli