Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Veteraner

En av Soite utnämnd arbetsgrupp för veteranärenden behandlar aktuella frågor förknippade med veteranärenden. Detta görs i samarbete med kommunerna och veteranorganisationerna i området. Som ordförande för arbetsgruppen för veteranärenden fungerar serviceområdeschefen för Klienthandledning och öppenvårdstjänster.


Rehabilitering för frontveteraner

I fråga om rehabilitering för frontveteraner har prioriteringen förskjutits från institutionell rehabilitering till dag- och hemrehabilitering och annan öppenvårdsrehabilitering. Målet med denna ändring är att alla frontveteraner ska få de rehabiliteringstjänster de behöver. Minst hälften av all rehabilitering ska genomföras som öppenvårdsrehabilitering eller dagrehabilitering.


Berättigade till rehabilitering

För att beviljas rehabilitering krävs att personen är en i Finland bosatt frontveteran som deltagit i krigen 1939-1945. Hen ska ha ett frontsoldattecken, frontmannatecken eller fronttjänsttecken.

Mer information om rehabilitering för frontveteraner ges av rehabiliteringssekreteraren, tfn 040 489 2043.


Fotvård

Mer information ges av rehabiliteringssekreteraren tfn 040 489 2043.

Veteraner har rätt att lösa ut ett avgiftsfritt gymkort för 3 månader till gymmen i Lochteå (Lohtajan Maininki) och Kelviå (Kälviän Vapaa-ajantalo, fritidshuset i Kelviå). Veteraner har också möjlighet att få avgiftsfria tider på gymmen vid verksamhetscentret Furuåsen och servicehuset Kuusikumpu. Mer information ges av Karleby stads idrottsinstruktör Anne Raatikainen tfn 044 780 9253.


Soites delegation för veteranärenden

Soites delegation för veteranärenden sköter och bevakar de i området bosatta veteranernas intressen. Den ansvarar för sin del för högklassigt genomförande av veterantjänster på hela Soites område. Delegationen har sammanträde fyra gånger per år: två gånger under våren och två under hösten. Arbetsgruppen kompletteras vid behov genom att kalla in andra sakkunniga.

Områdets veteranorganisationer har möjlighet att informera arbetsgruppen om aktuella ärenden den borde behandla samt att komma med frågor och utvecklingsförslag. Som kontaktperson fungerar byråsekreterare Kaj Westmark (kaj.westmark@soite.fi), tfn 040 806 5084.

Medlemmarna i delegationen för veteranärenden besöker gärna lokalföreningar för att presentera Soites veteranverksamhet.

Kontaktuppgifter

Byråsekreterare
Kaj Westmark 
tfn 040 806 5084  


Karleby
Veteranernas sjukskötare
Sirpa Haapoja
tfn 040 488 2797
Besöksadress:
Torggatan 50, 67100 Karleby


Kronoby
Veteranernas sjukskötare
tfn 040 488 2987


Perho ådal och Lestijokidalen
Veteranernas sjukskötare
Minna Suhonen
tfn 040 804 3203
Besöksadress:
Koulutie 33, 69700 Vetil