Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Teerijärven hoitokeskus

Koronavirustilanteen vuoksi kaikissa Kruunupyyn alueen tehostetun palveluasumisen yksiköissä rajoitetaan vierailuja 30.11.2020 saakka.

---------------------

Teerijärven hoitokeskus/laitoshoito antaa kuntouttavaa lyhytaikaista laitoshoitoa. Paikkoja on 10. Kuntouttavan osastohoidon tavoite on ylläpitää/parantaa sairaalasta kotiutettavan asiakkaan toimintakykyä ja siten tukea mahdollisuutta kotona asumiseen.

Lisäksi tarjoamme säännöllisiä intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaiden ajalle.
Toiminnan eettiset arvot ovat: asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Osastosta vastaa palveluesimies. Osastolla työskentelee sairaanhoitajia, perushoitajia/lähihoitajia sekä kuntoutuksen henkilökuntaa.

Intervallihoidosta peritään lyhytaikaishoidon maksu. Hintaan sisältyy ruoka, peruslääkkeet, lääkäripalvelut ja hoito.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuksia hoitokeskuksessa joka toinen torstai klo 14.15. Hoitohenkilökunnalta saa tarkempaa tietoa. Myös yhdistykset järjestävät asiakkaille toimintaa hoitokeskuksessa.


Omavalvontasuunnitelma: Teerijärven hoitokeskus ja Heimbo/tehostettu palveluasuminen (ruotsiksi)

Yhteystiedot

Teerijärven hoitokeskus
Hörbyntie 8
68700 Teerijärvi

Osaston kanslia
puh. 040 806 5842

Puhelut potilaille
puh. 040 806 5845

Lääkäri Anneli  Lövsund

Palveluesimies
Ulla Forsbacka
puh. 040 489 2301