Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Tervakartano

Tervakartano aloitti toimintansa vuonna 1993, ja on asukkaiden tarpeiden mukaan, muuttunut tehostetun palveluasumisen yksiköksi.  Tervakartano tarjoaa kodinomaista asumista niille, jotka eivät selviydy kotona omin voimin tai avopalvelujen turvin.

Tervakartanossa  on ammattitaitoista henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja osastot  ovat kahdessa kerroksessa. Osastolla 2, on 21 asukaspaikkaa ja osastolla 3 17 asukaspaikkaa joista osa on kahden hengen huoneita. Hoitotyön perustana on kuntouttava työote ja henkilökohtaiseen toimintakyvyn arviointiin perustuva hoito- ja palvelusuunnitelma. Henkilökuntaamme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimistonhoitaja, viriketoiminnanohjaaja sekä kuntohoitaja.

Tervakartanon  asukkaiden hoivasta ja huolenpidosta vastaa Soite.  SAS- (selvitä , arvioi, sijoita ) työryhmässä päätetään asukassijoittamisesta tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kriteerien mukaan.  

Maksut koostuvat vuokrasta, hoiva- ja huolenpidon maksusta, ateria-, perus- ja pyykkipalvelumaksusta sekä perustarvikepakettimaksusta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi järjestää pyykkihuollon sekä hankkia perustarvikepakettiin kuuluvat tuotteet itse. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut, muut terveydenhoitomenot sekä vaate- ym. kulut. Asiakkaalla tulee myös olla omat vuode- ja liinavaatteet. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kansaneläkelaitokselta hoitotukea sekä asumistukea ja sosiaali- ja terveystoimelta kuljetuspalveluja.


Tervakartanon omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Vanhusten palvelutalo ja toimintakeskus Tervakartano
Tehtaankatu 27-29
67100 Kokkola

Palveluesimies
Minna Hassel
puh. 044 780 9525

Toimisto ma-pe klo 8-15.30
puh. 040 806 5103

Osasto 2
Maijala
puh. 044 780 9469

Ainola
puh. 044 780 9944

Sairaanhoitaja
puh. 044 806 5346

Osasto 3
puh. 044 780 9943
Sairaanhoitaja
puh.  040 489 2234

Kuntohoitaja
puh.  044 780 9833

Viriketoiminnanohjaaja
puh. 044 780 9782